تجارت كثيف با آبروي مردم
ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

 
اين روزها، توزيع يك فيلم غيراخلاقي از يك هنرپيشه يا چنان كه بعضي مي گويند، از فردي با شباهت هاي فراوان به آن هنرپيشه به يكي از پرتب و تاب ترين خبرها مخصوصا در حوزه خبررساني الكترونيك و فضاي مجازي تبديل شده ومسئله چنان بالا گرفته است كه دادستان عمومي و انقلاب تهران از پليس بين الملل خواسته است عامل ماجرا را دستگير و تحويل تهران نمايد. صرف نظر از صحت وسقم خبر حضور آن بازيگر، در آن فيلم، كه موضوعي شخصي و تا حدودي پنهان است گناهي فردي است، پديده پخش اين گونه فيلم ها كه با چاشني شيطنت و مقدار زيادي ناجوانمردي، با هدف آلوده سازي محيط جامعه و تجارت با آبروي ديگران همراه است گناهي هزار بار بزرگ تر و جرمي سنگين  تر مي باشد و اين در صورتي است كه منكر كارهاي سازمان يافته و هدايت شده باشيم كه بيگانگان با قصد فرهنگ سوزي در اين ملك انجام مي دهند و الا اگر به ياد داشته باشيم سال ها قبل، روزنامه هاآرتص اسرائيل، درتحليلي پيرامون نظام جمهوري اسلامي و بررسي نقاط قوت و ضعف آن در نتيجه گيري نوشته بود، هرگاه زنان چادر از سر بردارند، آخوندها هم بايد بروند و نظام جمهوري اسلامي رفتني مي شود...

آنها، نقطه قوت ما كه نجابت زنان و استحكام بنيان خانواده و در اوج بودن عفت و پاكدامني قاطبه زنان و مردان اين ملك است را هدف قرار داده اند تا از اين راه، خواب استيلا بر ما را تعبير كنند، آن وقت به توزيع گسترده فيلم هاي غيراخلاقي از چهره هاي مشهور به گونه اي ديگر نگاه خواهيم كرد به نحوي كه از دستگاه هاي امنيتي هم بخواهيم در كنار نيروي پليس و دستگاه قضا وارد كارزار شوند و به دفاع از حرمت جامعه، حرمت سوزان را به سزاي اعمال برسانند اما در اين مقال فقط يك روي سكه را مي بينيم و آن، افشاي گناه ديگران و تشييع فاحشه از اين طريق و ريختن زشتي و قبح گناه است، كه ارتكاب آن را در جامعه آسان مي كند و بدين وسيله، سنگ زيرين بناي جامعه كه همانا نهاد خانواده باشد، هدف قرار مي گيرد و اگر زلزله اي در اركان اين نهاد بيفتد جامعه، رنگ رستگاري نخواهد ديد و سامان مندي در حد يك آرزو خواهد ماند. از منظري ديگر، آن كه تن به گناه، خوار مي كند، يك گناه مرتكب شده است و آن كه با پخش فيلم از صحنه هاي آن به تجارتي كثيف دست مي زند، به تعداد افرادي كه با ديدن فيلم ها مرتكب گناه مي شوند گناهكار است، چه او سنت سيئه اي بنا نهاده است كه تا هست استمرار گناه در پرونده او هم باقي است. از سوي ديگر، اگر دين هم نداشته باشيم لااقل از منظر

جوانمردي، كسي چنين مروت سوز، آتش به آبروي يك فرد ولو گناهكار و سلامت اخلاقي جامعه نمي زند كه دودش سال ها، خانه حيثيت انسان ها را سياه كند. راستي كساني كه در اين تجارت كثيف دست دارند و از اين راه، امرار معاش مي كنند هيچ فكر كرده اند چه كثافتي به خانه مي برند و به خورد زن و فرزند خود مي دهند آنها آيا انتظار ندواند بر اثر اين لقمه هاي حرام، »حرام لقمگي« در جان زن و فرزندشان ريشه ندارند و بذرهاي گناه به شجره خبيثه منجر نشود! راستي چه فكر مي كنند آنها هيچ آيا انديشيده اند كه شايد، فردا روزي، ديگري، با آنها چنان كند كه آنها با ديگران مي كنند نمي ترسند كه فيلم هاي خانوادگي خودشان به دست ديگران افتد و آوازه رسوايي شان بر سر هر كوي وبازاري فرياد شود نمي ترسند از قيامت گيريم قيامت را باور ندارند اما به تجربه همه دريافته اند كه همين دنيا هم دار مكافات است و هيچ كس با اين دست نداده است كه با آن دست بستاند، دقيقا با هر دستي كه دادي، از همان دست هم مي گيري و اين دام سر راه خود آنها هم پهن است و صيد صياد كسي را ناراحت نمي كند! در اين باره، حرف زياد است و ما هم كم نخواهيم گذاشت و به سهم خود بانگ برخواهيم داشت وخواهيم گفت كساني با بمب هاي غيراخلاقي اخلاقي در پي ويران كردن كرامت انساني ما هستند، خواهيم گفت بعضي ها حيا را خورده اند و شرافت را لگدمال كرده اند و پاي به گناه به كوچه مي گذارند و ... خيلي چيزها خواهيم گفت.(ص-۱۳)