نوع دوستي‭ ‬كجا‭ ‬رفته‭ ‬است؟
ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ دی ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:
حتماً‭ ‬بايد‭ ‬حادثه اي‭ ‬مثل‭ ‬زلزله‭ ‬بم‭ ‬اتفاق‭ ‬بيفتد‭ ‬تا‭ ‬حس‭ ‬نوع‭ ‬دوستي‭ ‬ما‭ ‬گل‭ ‬كند؟‭ ‬مگر‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬چنين‭ ‬حوادثي‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬بياوريم‭ ‬كه‭ ‬بني‮ ‬آدم‭ ‬اعضاي‭ ‬يكديگرند؟‭ ‬مگر‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬بلاياي‭ ‬بزرگ‭ ‬بايد‭ ‬بي‮ ‬قرار‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬آمدن‭ ‬عضوي‭ ‬از‭ ‬روزگار‭ ‬خويش‭ ‬شويم‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬رويدادهاي‭ ‬ديگر‭ ‬غفلت‭ ‬كنيم؟
آيا‭ ‬الان‭ ‬كه‭ ‬سوز‭ ‬سرما،‭ ‬جان ها‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬آزارد‭ ‬و‭ ‬دردافزاي‭ ‬بيماران‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬نبايد‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬هنر‭ ‬صرفه جويي‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬گاز‭ ‬و‭ ‬برق،‭ ‬مهربانانه‭ ‬گرما‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬انتهاي‭ ‬شبكه هاي‭ ‬گازرساني‭ ‬ببريم؟‭ ‬مگر‭ ‬نمي‮ ‬گوييم«هنر‭ ‬نزد‭ ‬ايرانيان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بس‮»‬،‭ ‬پس‭ ‬هنرمندانه‭ ‬صرفه جويي‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كم‭ ‬كردن‭ ‬شعله‭ ‬گازها‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬خود،‭ ‬امكان‭ ‬شعله‭ ‬كشيدن‭ ‬گاز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خانه هاي‭ ‬ديگر‭ ‬فراهم‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬اصلاً‭ ‬با‭ ‬اخلاق‭ ‬اسلامي‭ ‬و‭ ‬ايراني‭ ‬ما‭ ‬نمي‮ ‬خواند‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬تهران‭ ‬و‮....‬‭ ‬بي‮ ‬رويه‭ ‬گاز‭ ‬مصرف‭ ‬كنيم‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬هموطنان‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬كردستان،‭ ‬سمنان‭ ‬و‮...‬‭ ‬زمستان‭ ‬را‭ ‬سردتر‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬سپري‭ ‬كنند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬اخلاقي‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬ما‭ ‬مي‮ ‬توانيم‭ ‬با‭ ‬درست‭ ‬مصرف‭ ‬كردن،‭ ‬امكان‭ ‬استفاده‭ ‬ديگران‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬نعمت‭ ‬فراهم‭ ‬كنيم،‭ ‬با‭ ‬اسراف،‭ ‬با‭ ‬ندانم كاري‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬غفلت‭ ‬حق‭ ‬ديگران‭ ‬را‭ ‬ناديده‭ ‬بگيريم‮.‬‭ ‬بدانيم‭ ‬اين‭ ‬حق‭ ‬همه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نعمت‭ ‬گاز‭ ‬استفاده‭ ‬كنند،‭ ‬پس‭ ‬ما‭ ‬نمي‮ ‬توانيم‭ ‬به‭ ‬صرف‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬پول‭ ‬گاز‭ ‬را‭ ‬خودمان‭ ‬مي‮ ‬دهيم،‭ ‬هرجور‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬طور‭ ‬مي‮ ‬توانيم‭ ‬بي‮ ‬رويه‭ ‬مصرف‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬كار،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬بابابرقي،‭ ‬‮«‬كار‭ ‬خيلي‭ ‬بديه‮»‬‭ ‬بلكه‭ ‬بحث‭ ‬حق الناس‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬مي‮ ‬آورد‮.‬‭ ‬‮«‬حق الناس‮»‬‭ ‬كه‭ ‬بر«ذمه‮»‬‭ ‬ما‭ ‬بار‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬راحتي‮«‬ساقط‮»‬‭ ‬نمي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬فرصت‭ ‬كوتاه‭ ‬قصد‭ ‬طرح‭ ‬مباحث‭ ‬فقهي‭ ‬و‭ ‬حقوقي‭ ‬حق‮  ‬الناس‭ ‬را‭ ‬نداريم،‭ ‬بلكه‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬تذكر‭ ‬اخلاقي‭ ‬و‭ ‬يادآوري‭ ‬خلق‭ ‬مسلماني‭ ‬و‭ ‬خوي‭ ‬ايراني‭ ‬بگوييم،‭ ‬هموطنان‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬كشور،‭ ‬زمستان‭ ‬سردي‭ ‬را‭ ‬سپري‭ ‬مي‮ ‬كنند،‭ ‬زمستاني‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬با‭ ‬گرماي‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هنرمندانه‭ ‬مصرف‭ ‬كردن‭ ‬گاز‭ ‬و‭ ‬برق،‭ ‬از‭ ‬سرماي‭ ‬آن‭ ‬كاست‭ ‬و‭ ‬مهربانانه‭ ‬امكان‭ ‬برخورداري‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬گاز‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬به‭ ‬ديگران‭ ‬هديه‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬از‭ ‬مردماني‭ ‬بزرگ‭ ‬چون‭ ‬ايرانيان‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬هم‭ ‬جان‭ ‬مي‮ ‬دهند،‭ ‬جز‭ ‬اين‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬انتظار‭ ‬داشت.اجازه‭ ‬بدهيد‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬يك‭ ‬نكته‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬يادآورم‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬قربانيان‭ ‬گاز‭ ‬روزافزون‭ ‬شده اند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬از‭ ‬گاهي‭ ‬خبري‭ ‬تلخ،‭ ‬از‭ ‬مرگ‭ ‬عزيزي‭ ‬روايت‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬حوادث‭ ‬مرگ آفرين،‭ ‬معمولاً‭ ‬پاي‭ ‬پليس‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬قضا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ميان‭ ‬مي‮ ‬آوريم،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حادثه،‭ ‬فقط‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬هوشيار‭ ‬باشيم،‭ ‬فقط‭ ‬خود‭ ‬ما،‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬كالاي‭ ‬استاندارد‭ ‬شده،‭ ‬بازبيني‭ ‬شيلنگ‭ ‬و‭ ‬اتصالات‭ ‬گاز‭ ‬و‭ ‬مجاري‭ ‬خروجي‭ ‬و‭ ‬دودكش ها‮.‬‭ ‬اينجا‭ ‬ديگر‭ ‬قرار‭ ‬نيست‭ ‬پليس‭ ‬مراقب‭ ‬ما‭ ‬باشد،‭ ‬بلكه‭ ‬فقط‭ ‬خود‭ ‬ماييم‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬حافظ‭ ‬جان‭ ‬خود‭ ‬باشيم‮.‬‭ ‬پس‭ ‬مراقب‭ ‬قاتل‭ ‬نامرئي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬شدت‭ ‬وضوح‭ ‬ديده‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬باشيم‮.‬
(ص-۶)