غدير‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬انسان ها‭ ‬تعلق‭ ‬دارد
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:


هميشه‭ ‬دغدغه‭ ‬داشته ام‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬مفاهيم‭ ‬معرفتي،‭ ‬گرفتاري‭ ‬فرم گاهي‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬محتوا‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬دارد،‭ ‬مثل‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬عمر‭ ‬از‭ ‬ظاهر‭ ‬قرآن‭ ‬گامي‭ ‬فراتر‭ ‬نمي‮ ‬گذارند،‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬فلسفه‭ ‬نزول‭ ‬وحي‭ ‬و‭ ‬آيات‭ ‬قرآن،‭ ‬بر‭ ‬كشيدن‭ ‬انسان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قامت‭ ‬بلند‭ ‬كردن‭ ‬او،‭ ‬آن‭ ‬سان‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬برابر‭ ‬چشمان‭ ‬ملائك،‭ ‬تفسيرگر‭ ‬آيه‭ ‬خداوندي‭ ‬‮«‬اني‭ ‬اعلم‭ ‬مالا‭ ‬تعلمون‮»‬،‭ ‬به‭ ‬بهشت‭ ‬خداوندي‭ ‬برگردد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬گرفتاري‭ ‬در‭ ‬ظواهر‭ ‬آيات‭ ‬و‭ ‬عمر‭ ‬گذاشتن‭ ‬پاي‭ ‬تجويد‭ ‬و‭ ‬لحن‭ ‬و‭ ‬صوت‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬عزيزي‮ ‬اش،‭ ‬آيا‭ ‬توان‭ ‬بركشيدن‭ ‬اين گونه‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬دارد؟‭ ‬آيا‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تجربه‭ ‬قرآن‭ ‬و‭ ‬برانگيختگي‭ ‬آيات‭ ‬آن‭ ‬ميهمان‭ ‬كند؟‮...‬‭ ‬رابطه‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬ديگر‭ ‬مفاهيم‭ ‬معرفتي‭ ‬هم‭ ‬متاسفانه،‭ ‬اين گونه‭ ‬است‮.‬‭ ‬مثلا‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬غدير،‭ ‬ما‭ ‬چقدر‭ ‬به‭ ‬فهم‭ ‬مفهومي‭ ‬آن‭ ‬توجه‭ ‬كرده ايم؟‭ ‬چقدر‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬عنايت‭ ‬داشته ايم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬‮«‬بودن‭ ‬غدير‮»‬‭ ‬به‭ ‬‮«‬چرايي‮»‬‭ ‬آن‭ ‬بپردازيم؟‭ ‬چقدر‭ ‬كوشيده ايم‭ ‬اين‭ ‬چرايي‭ ‬را‭ ‬بازبخوانيم‭ ‬و‭ ‬ايمان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زندگي‭ ‬جريان‭ ‬دهيم؟‭ ‬ببينيد‭ ‬قرآن‭ ‬وقتي‭ ‬بر‭ ‬پيامبر‭ ‬نازل‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬آيه آيه اش‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬پيامبر‭ ‬هم‭ ‬متبلور‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬وقتي‭ ‬چنين‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬‮«‬ولكم‭ ‬في‮ ‬رسول ا‮...‬‭ ‬اسوة‮  ‬حسنه‮»‬‭ ‬حقيقت‭ ‬مي‮ ‬يابد‮.‬‭ ‬يعني‭ ‬‮«‬محمد امين‮»‬‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬خلق‭ ‬و‭ ‬خوي‭ ‬انساني‮ ‬اش‭ ‬وقتي‭ ‬مبعوث‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬قرآن‭ ‬هم‭ ‬همدل‭ ‬مجسم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬يابد،‭ ‬پس‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬‮«‬ولكم‭ ‬في‮ ‬رسول ا‮...‬‭ ‬اسوة حسنه‮»‬‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬خواند‮:‬‭ ‬قرآن،‭ ‬اسوه‭ ‬حسنه‭ ‬است‮.‬‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬‮«‬غدير‮»‬،‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬‮«‬حج‮»‬‭ ‬مي‮ ‬دانم،‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬‮«‬ولايت‮»‬‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬‮«‬نبوت‮»‬،‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬بازفهمي‭ ‬محتوايي‭ ‬آن‭ ‬همت‭ ‬كنيم،‭ ‬محتوايي‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬تجسم‭ ‬يابد‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬رفيع‭ ‬‮«‬مولاعلي‮»‬‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬بينيم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬رفتار‭ ‬فردي،‭ ‬خانوادگي،‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬حكومتي‭ ‬اسوه‭ ‬حسنه‭ ‬است‮.‬‭ ‬در‭ ‬غدير‭ ‬هم‭ ‬پيامبر‭ ‬اين‭ ‬علي‭ ‬را‭ ‬مولاي‭ ‬مردم‭ ‬معرفي‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬هرگز‭ ‬نمي‮ ‬ميرد‭ ‬چه‭ ‬او‭ ‬‮«‬مع الحق‮»‬‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬هم‭ ‬مع علي‮.‬‭ ‬والا‭ ‬كالبد‭ ‬خاكي‭ ‬‮«‬علي‮ ‬بن‭ ‬ابيطالب‮»‬‭ ‬اگر‭ ‬ابن ملجم‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬تيغ‭ ‬جهالت،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شهادت‭ ‬نمي‮ ‬رساند،‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬مرگ‭ ‬طبيعي‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬مي‮ ‬رفت،‭ ‬اما‭ ‬آن‭ ‬علي‭ ‬كه‭ ‬پيامبر‭ ‬در‭ ‬غدير‭ ‬معرفي‭ ‬كرد،‭ ‬يك‭ ‬حقيقت‭ ‬جاودانه‭ ‬است‮.‬‭ ‬او‭ ‬راه‭ ‬زندگي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬زندگي‭ ‬جاري‭ ‬است،‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬نياز‭ ‬همه‭ ‬زندگي‮ ‬كنندگان‮.‬‭ ‬پس‭ ‬هيچ‭ ‬زنده اي‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬از‭ ‬غدير‭ ‬بي‮ ‬نياز‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬غدير،‭ ‬عدالت‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬حكومت،‭ ‬در‭ ‬توزيع‭ ‬فرصت،‭ ‬در‭ ‬برگماري‭ ‬شايستگان‭ ‬به‭ ‬كارها،‭ ‬در‭ ‬مشورت‭ ‬صادقانه،‭ ‬در‭ ‬مدرسه‭ ‬تربيتي‭ ‬اخلاقمند،‭ ‬در‭ ‬تربيت‭ ‬فرزندان،‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬مهربانانه‭ ‬آحاد‭ ‬جامعه‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬رابطه‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬توام‭ ‬با‭ ‬عدل‭ ‬و‭ ‬مهرباني‭ ‬با‭ ‬حاكميت‭ ‬و‭ ‬حكومت‭ ‬با‭ ‬مردم،‭ ‬در‭ ‬سلامت‭ ‬روابط‭ ‬اجتماعي،‭ ‬در‭ ‬احقاق‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬حق،‭ ‬در‭ ‬رعايت‭ ‬حق الناس،‭ ‬در‭ ‬جريان‭ ‬دادن‭ ‬همه‭ ‬صفات‭ ‬خداوندي‭ ‬در‭ ‬جامعه‮.‬‭ ‬به‭ ‬فهم‭ ‬من‭ ‬غدير‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬شيعه‭ ‬تعلق‭ ‬ندارد‮.‬‭ ‬غدير‭ ‬واقعه اي‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬حقيقت‭ ‬انساني‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬انسانها‭ ‬به‭ ‬بارور‭ ‬كردن‭ ‬روش‭ ‬علي‭ ‬در‭ ‬زندگي‭ ‬محتاجند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬معتقدم‭ ‬آنها‭ ‬كه‭ ‬زندگي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برپايه‭ ‬عدالت،‭ ‬صداقت‭ ‬و‭ ‬مولفه هاي‭ ‬فرهنگ‭ ‬علوي‭ ‬بنا‭ ‬مي‮ ‬كنند،‭ ‬بهره مندان‭ ‬غدير‭ ‬هستند،‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬گوشه اي‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬دنيا،‭ ‬نامي‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬‮«‬مولا‮»‬‭ ‬نشنيده‭ ‬باشند‮.‬‭ ‬اصلا‭ ‬وقتي‭ ‬خداوند،‭ ‬بي‮ ‬آنكه‭ ‬از‭ ‬ايمان‭ ‬مردم‭ ‬بپرسد،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬نان‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬نعمت‭ ‬و‭ ‬ناز‭ ‬هم،‭ ‬مگر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬چاشت‭ ‬معنوي‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬همانا‭ ‬در‭ ‬روش‭ ‬و‭ ‬منش‭ ‬پيامبر‭ ‬و‭ ‬علي‭ ‬به‭ ‬ظهوري‭ ‬كمال‭ ‬يافته‭ ‬رسيده‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬دريغ‭ ‬كند؟‭ ‬و‭ ‬چنين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬علامه‭ ‬بزرگوار‭ ‬جمال الدين‭ ‬اسدآبادي‭ ‬شيعه‭ ‬بود‭ ‬يا‭ ‬محمدبن عبده‭ ‬سني‮ ‬مذهب،‭ ‬نمي‮ ‬دانم،‭ ‬البته‭ ‬فرقي‭ ‬نمي‮ ‬كند،‭ ‬مهم‭ ‬اين‭ ‬گفته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬فلان‭ ‬كشور،‭ ‬مسلمان‭ ‬نديدم،‭ ‬اما‭ ‬مسلماني‭ ‬ديدم‮.‬‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬همان‭ ‬‮«‬جريان‭ ‬غدير‮»‬‭ ‬است‭ ‬ولو‭ ‬نامي‭ ‬از‭ ‬‮«‬غدير‮»‬‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬نسبت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬غدير‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬رفتاري‭ ‬معنا‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬بدانيم‭ ‬هدف‭ ‬پيامبر‭ ‬از‭ ‬معرفي‭ ‬امام‭ ‬علي‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬امر‭ ‬خداوند‭ ‬به‭ ‬‮«‬ولايت‮»‬،‭ ‬اين‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬نام‭ ‬دل‭ ‬خوش‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬علاقه مندي‭ ‬ظاهري‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬هزينه‭ ‬و‭ ‬زحمت،‭ ‬كليد‭ ‬بهشت‭ ‬بستانيم‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬تمام‭ ‬شود‮.‬‭ ‬‮«‬غديري‭ ‬شدن‮»‬،‭ ‬علي‭ ‬شدن‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬طلبد‮.‬‭ ‬چنان كه‭ ‬مي‮ ‬خوانيم‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬كه‭ ‬روزي‭ ‬گروهي‭ ‬به‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬ائمه‭ ‬مراجعه‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬گفتند‭ ‬ما‭ ‬شيعه‭ ‬شماييم،‭ ‬اما‭ ‬امام‭ ‬فرمودند‭ ‬در‭ ‬قيافه‭ ‬شما‭ ‬چنين‭ ‬چيزي‭ ‬نمي‮ ‬بينم‭ ‬يعني‭ ‬رفتار‭ ‬شما‭ ‬همچون‭ ‬ما‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬كسي‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬داعيه‭ ‬شيعگي‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬رفتارش‭ ‬با‭ ‬ائمه‭ ‬هم خانواده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬هم خانوادگي‭ ‬خوني‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬خويشاوندي‭ ‬را‭ ‬شكل‭ ‬نمي‮ ‬دهد،‭ ‬چنان كه‭ ‬‮«‬ابولهب‮»‬‭ ‬از‭ ‬نسبت‭ ‬خوني‭ ‬خود‭ ‬بهره اي‭ ‬نبرد‭ ‬و‭ ‬‮«‬جعفر‭ ‬كذاب‮»‬‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬فرزند‭ ‬امام‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬برادر‭ ‬امام،‭ ‬بهره اي‭ ‬نمي‮ ‬برد‮.‬
‭ ‬اما‭ ‬بهره‭ ‬را‭ ‬‮«‬سلمان‮»‬‭ ‬مي‮ ‬برد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مقام‭ ‬شامخ‭ ‬‮«‬منا‭ ‬اهل البيت‮»‬‭ ‬مي‮ ‬رسد‭ ‬و‭ ‬ياران‭ ‬ائمه‭ ‬كه‭ ‬خويشاوندي‭ ‬اعتقادي،‭ ‬رابطه‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬محكم‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬هيچ‭ ‬شيطاني‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬خدشه‭ ‬ايجاد‭ ‬كند‮.‬‭ ‬پس‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬شيعه‭ ‬بشويم‭ ‬بايد‭ ‬رابطه‭ ‬رفتاري‭ ‬و‭ ‬خويشاوندي‭ ‬اعتقادي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ائمه‭ ‬محكم‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬رفتارمان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬بسنجيم‭ ‬تا‭ ‬وقتي‭ ‬از‭ ‬غدير‭ ‬مي‮ ‬گوييم،‭ ‬تقدير‭ ‬هم‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬قدر‭ ‬و‭ ‬منزلتي‭ ‬غديري‭ ‬رقم‭ ‬زده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬زماني‭ ‬از‭ ‬تشيع‭ ‬سخن‭ ‬بگوييم‭ ‬كه‭ ‬شيعگي‭ ‬در‭ ‬رفتارمان‭ ‬به‭ ‬ظهور‭ ‬رسيده‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬براي‭ ‬شيعه‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬غديري‭ ‬گشتن،‭ ‬بايد‭ ‬اخلاق‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬گفتار‭ ‬و‭ ‬نيات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬براساس‭ ‬آموزه هاي‭ ‬علوي‭ ‬بازتعريف‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬كژي‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬راست‭ ‬سازيم‭ ‬و‭ ‬نابايستگي‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬بپالاييم‭ ‬و‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬را‭ ‬تقويت‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬آن گونه‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬غدير‭ ‬علوي‭ ‬و‭ ‬محمدي‭ ‬جايگاهي‭ ‬درخور‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‮....‬‭ ‬و‭ ‬چنين‭ ‬بادا‮.‬
(ص-۴)