محاصره‭ ‬گاز‭ ‬انبري‮!‬
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:
يك‭ ‬شهروند‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬تلفني،‭ ‬با‭ ‬خواندن‭ ‬خبر‭ ‬‮«‬ورود‭ ‬كريستال‭ ‬به‭ ‬خراسان‭ ‬رضوي‭ ‬‮٠٠١‬‭ ‬درصد‭ ‬افزايش‭ ‬يافته‭ ‬است‮»‬‭ ‬كه‭ ‬روز‭ ‬شنبه‭ ‬‮٩‬‭ ‬دي‭ ‬ماه‭ ‬در‭ ‬صفحه‭ ‬دوم‭ ‬ويژه نامه‭ ‬خراسان‭ ‬رضوي‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسيد،‭ ‬قسمم‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬كه‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬بپردازم‮.‬‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬مسائلي‭ ‬كه‭ ‬روزنامه‭ ‬خراسان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬پروژه اي‭ ‬و‭ ‬پيگير‭ ‬كار‭ ‬كرده‭ ‬بيشتر‭ ‬با‭ ‬موفقيت‭ ‬قرين‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬او‭ ‬پيشنهاد‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬اين‭ ‬معضل‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬پيگير‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬نگذاريم‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬خبر‭ ‬برگزار‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬بگذرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬يادها‭ ‬برود‮.‬‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬احترام‭ ‬اين‭ ‬شهروند‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬شهرونداني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬طرق‭ ‬مختلف‭ ‬خواستار‭ ‬بررسي‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬مي‮ ‬باشند،‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬خبر‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬همكار‭ ‬پرتلاش‭ ‬ما،‭ ‬علي‭ ‬بيات‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬نگاه‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اجازه‭ ‬شما‭ ‬بر‭ ‬خويش‭ ‬مي‮ ‬لرزم‮!‬‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬دبير‭ ‬ستاد‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬خراسان‭ ‬رضوي‭ ‬از‭ ‬افزايش‭ ‬صد‭ ‬در‭ ‬صدي‭ ‬ورود‭ ‬كريستال‭ ‬‮(‬هروئين‭ ‬فشرده‮)‬‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬خبر‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬تصريح‭ ‬كه‭ ‬تاكنون‭ ‬‮٢‬‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬‮٠٠٢‬‭ ‬كيلوگرم‭ ‬كريستال‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬كشف‭ ‬شده‭ ‬است‮!‬‭ ‬خوب‭ ‬از‭ ‬ميزان‭ ‬كشف‭ ‬ناشده ها‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬خدا‭ ‬خبر‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بس‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬خود‭ ‬قاچاقچيان‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬بس‭ ‬رنگارنگ‭ ‬و‭ ‬باند‭ ‬باند‭ ‬هستند‭ ‬نمي‮ ‬دانند‭ ‬چقدر‭ ‬محموله‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬اينها‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگيريم‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬قضيه‭ ‬توجه‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬واردات‭ ‬صد‭ ‬درصد‭ ‬افزايش‭ ‬مي‮ ‬يابد‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نظام‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا،‭ ‬تعداد‭ ‬مصرف كنندگان‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬قاعده‭ ‬بايد‭ ‬افزايش‭ ‬يافته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬اگر‭ ‬مصرف كننده‭ ‬ثابت‭ ‬مانده‭ ‬باشد،‭ ‬واردات‭ ‬صد‭ ‬در‭ ‬صدي‭ ‬اصلا‭ ‬شكل‭ ‬نمي‮ ‬گرفت‭ ‬چون‭ ‬آنها‭ ‬كه‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬تجارت‭ ‬مرگ‭ ‬مي‭ ‬زنند‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چيز‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬و‭ ‬سود‭ ‬مادي‭ ‬خود‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬چيز‭ ‬ديگر‮.‬‭ ‬اصلا‭ ‬كسي‭ ‬كه‭ ‬آخرت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬فروشد،‭ ‬به‭ ‬قاعده‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬منافع‭ ‬مادي‭ ‬افزون تر‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬پس‭ ‬بايد‭ ‬بازار‭ ‬مصرف‭ ‬گرم‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬آنها‭ ‬ريسك‭ ‬افزايش‭ ‬صد‭ ‬در‭ ‬صدي‭ ‬واردات‭ ‬را‭ ‬بپذيرند‭ ‬شايد‭ ‬همين‭ ‬مسئله‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬استاندار‭ ‬خراسان‭ ‬رضوي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تكاپو‭ ‬انداخته‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬نامه اي‭ ‬به‭ ‬ستاد‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬كشور‭ ‬اعلام‭ ‬خطر‭ ‬كند‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬بحث‭ ‬واردات‭ ‬موادمخدر‭ ‬از‭ ‬شرق‭ ‬كشور،‭ ‬واردات‭ ‬قرص هاي‭ ‬روان گردان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬غرب‭ ‬كشور‭ ‬هم‭ ‬اضافه‭ ‬كنيد‮.‬‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬آيا‭ ‬احساس‭ ‬نخواهيم‭ ‬كرد‭ ‬در‭ ‬محاصره‭ ‬گازانبري‭ ‬جنايت‭ ‬پيشگان‭ ‬قرار‭ ‬گرفته ايم؟‭ ‬احساس‭ ‬نخواهيم‭ ‬كرد‭ ‬سلطه گران‭ ‬قصد‭ ‬قيچي‭ ‬كردن‭ ‬سلامت،‭ ‬هويت‭ ‬وغيرت‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬دارند؟‭ ‬آيا‭ ‬وقت‭ ‬آن‭ ‬نرسيده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬توانمان‭ ‬استفاده‭ ‬كنيم؟‭ ‬آيا‭ ‬زمان‭ ‬آن‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬جنگ‭ ‬تحميلي‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬عليه‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬درست‭ ‬درك‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬وجود‭ ‬به‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬قامت‭ ‬بنديم؟‭ ‬آيا‭ ‬هنوز‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬مسئله‭ ‬همگاني‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬مقابله‭ ‬همگاني‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬برانگيزد؟‭ ‬راستي‭ ‬وقتي‭ ‬به‭ ‬تصريح‭ ‬اهل‭ ‬نظر،‭ ‬اعتياد‭ ‬مهم ترين‭ ‬آسيب‭ ‬اجتماعي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ساير‭ ‬آسيب هاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬بي‮ ‬غيرتي،‭ ‬ناامني،‭ ‬بي‮ ‬هويتي،‭ ‬پايين‭ ‬آمدن‭ ‬توليد‭ ‬ملي،‭ ‬كم كاري‭ ‬و‭ ‬‮...‬را‭ ‬پيامد‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬چاره‭ ‬كردن‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬چاره‭ ‬ساير‭ ‬آسيب هاست‭ ‬نبايد‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هميشه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬حساس‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬نوشت‭ ‬و‭ ‬برنامه مند‭ ‬عمل‭ ‬كرد؟‭ ‬خوب‭ ‬ما‭ ‬اگر‭ ‬دغدغه‭ ‬پيشرفت‭ ‬اقتصادي،‭ ‬فرهنگي،‭ ‬سياسي،‭ ‬توليد،‭ ‬جامعه،‭ ‬سلامت،‭ ‬سعادت،‭ ‬فلاح‭ ‬و‭ ‬رستگاري‭ ‬داريم‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬معضل‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬اعتياد‭ ‬بيشتر‭ ‬توجه‭ ‬كنيم‮.‬
روشن‭ ‬است‭ ‬وقتي‭ ‬مواد‭ ‬مخدر،‭ ‬مسئله‭ ‬همگاني‭ ‬است،‭ ‬تنها‭ ‬انتظار‭ ‬كنش گري‭ ‬از‭ ‬نهاد‭ ‬قضا‭ ‬و‭ ‬پليس‭ ‬داشتن‭ ‬و‭ ‬شانه‭ ‬از‭ ‬زير‭ ‬بار‭ ‬خالي‭ ‬كردن‭ ‬چاره‭ ‬كار‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬اين‭ ‬درست‭ ‬كه‭ ‬مقابله‭ ‬مسلحانه،‭ ‬فيزيكي،‭ ‬مرزباني،‭ ‬محاكمه‭ ‬و‭ ‬زندان‭ ‬و‭ ‬اعدام‭ ‬برعهده‭ ‬دستگاه‭ ‬پليس‭ ‬و‭ ‬قضاست‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬تا‭ ‬سرحد‭ ‬جان‭ ‬بلكه‭ ‬با‭ ‬جانبازي‭ ‬و‭ ‬شهادت‭ ‬خود‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬مي‮ ‬دهند،‭ ‬اما‭ ‬حساس‭ ‬كردن‭ ‬جامعه،‭ ‬فرهنگ سازي،‭ ‬اجتماع محوري،‭ ‬هوشيارسازي‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬فراگير‭ ‬ملي‭ ‬كه‭ ‬وظيفه‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬تخصصي‭ ‬رسانه ها‭ ‬و‭ ‬نهادهاي‭ ‬توليدكننده‭ ‬فرهنگ‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مساجد‭ ‬و‭ ‬مدارس‭ ‬و‭ ‬دانشگاه هاست‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬مدنظر‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‭ ‬وباز‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬اينها،‭ ‬نهاد‭ ‬خانواده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬مراقب‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬قاچاقچيان‭ ‬افتند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سوداي‭ ‬مرگ‭ ‬سياهه‭ ‬زندگي‭ ‬پركنند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬تور‭ ‬اعتياد،‭ ‬شرافت‭ ‬و‭ ‬عزت‭ ‬و‭ ‬هويت‭ ‬ببازند‮...‬
پس‭ ‬وقتي‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬اعتياد،‭ ‬مسئله اي‭ ‬است‭ ‬همگاني‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬مسئله اي‭ ‬همگاني‭ ‬تبديل‭ ‬شود‮.‬
(ص-۶)