جامعه نو

دختران‭ ‬و‭ ‬پسران
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥
 
 ديروز،‭ ‬يك‭ ‬مطلب‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬صفحه‭ ‬خوانديم‭ ‬با‭ ‬عنوان«طرح‭ ‬هميار‮-‬‭ ‬مشاور‮»‬‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬مدارس‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬اجرا‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬خبر‭ ‬تامل برانگيز‭ ‬لابه لاي‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مي‮ ‬خورد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬قرار‭ ‬كه«در‭ ‬پايه‭ ‬اول‭ ‬متوسطه‭ ‬دختران‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬براي‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬متوالي‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬قبولي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پسران‭ ‬اين‭ ‬پايه‭ ‬با‭ ‬‮١٨/٦٦‬‭ ‬قبولي،‭ ‬رتبه‭ ‬بيست‭ ‬ودوم‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردند،‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬تفاوت‭ ‬فاحش‭ ‬رتبه‭ ‬بايد‭ ‬بررسي‭ ‬شود‮».‬محتواي‭ ‬اين‭ ‬خبر‭ ‬يعني‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬دختران‭ ‬در‭ ‬درس‭ ‬خواندن‭ ‬چند‭ ‬برابر‭ ‬پسران‭ ‬موفق‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬دارد‭ ‬آمار‭ ‬دختران‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬پسران‭ ‬مي‮ ‬رسد‭ ‬اين‭ ‬خبر‭ ‬شايد‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬منظر‭ ‬فرح انگيز‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬زنان‭ ‬هم‭ ‬غرورانگيز.اما‭ ‬سويه هاي‭ ‬مختلف‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬نگاه‭ ‬مي‮ ‬كنيم،‭ ‬چندان‭ ‬خوشحال كننده‭ ‬نيست‭ ‬بماند‭ ‬كه‭ ‬سوالات‭ ‬متعددي‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬مي‮ ‬آورد‮.‬‭ ‬مثلاً‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬زاويه‭ ‬به‭ ‬ماجرا‭ ‬نگاه‭ ‬كنيد‭ ‬كه‭ ‬آينده‭ ‬هر‭ ‬كشوري‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬قشر‭ ‬تحصيل كرده‭ ‬آن‭ ‬جامعه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬شتابي‭ ‬كه‭ ‬دخترها‭ ‬درس‭ ‬مي‮ ‬خوانند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬سير‭ ‬نزولي‭ ‬كه‭ ‬موفقيت‭ ‬پسرها‭ ‬دارد؛‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬فردا‭ ‬را‭ ‬دخترها‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬بگيرند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬چندان‭ ‬بد‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬عدالت‭ ‬حكم‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬فرد‭ ‬داناتر‭ ‬باشد،‭ ‬او‭ ‬حرمت‭ ‬بيند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬صدر‭ ‬نشيند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬اصلاً‭ ‬به‭ ‬جنسيت‭ ‬افراد‭ ‬كار‭ ‬ندارد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬نكته‭ ‬ظريف‭ ‬اينجاست‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬زنان‭ ‬صدرنشين‭ ‬خواهند‭ ‬توانست‭ ‬نگاه‭ ‬منطقي‭ ‬به‭ ‬مردها‭ ‬داشته‭ ‬باشند؟
و‭ ‬آيا‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬زندگي‭ ‬حاضر‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬همسري‭ ‬مردي‭ ‬بدهند‭ ‬كه‭ ‬ازنظر‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬مدرك‭ ‬و‭ ‬مقام‭ ‬ازآنها‭ ‬كهتر‭ ‬باشد؟‭ ‬تاكنون‭ ‬مردان‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬مقطع‭ ‬بالاتر‭ ‬تحصيل‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬همسران‭ ‬خود‭ ‬برخوردار‭ ‬نبوده اند‮-‬‭ ‬كه‭ ‬بسياري‭ ‬هم‭ ‬هستند‮-‬‭ ‬لااقل‭ ‬مدرك‭ ‬هم تراز‭ ‬داشته اند‭ ‬و‭ ‬دارند‮.‬‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬وضعيت‭ ‬تحصيل‭ ‬اين‭ ‬تعادل‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬وحشتناكي‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬بايد‭ ‬يا‭ ‬شاهد‭ ‬ازدواج‭ ‬دختران‭ ‬تحصيل كرده‭ ‬با‭ ‬پسران‭ ‬تحصيل نكرده‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬هم شاني‭ ‬و‭ ‬مسئله«كفو‮»‬‭ ‬هم‭ ‬بودن‭ ‬رعايت‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬خانواده‭ ‬از‭ ‬بنيان‭ ‬قوام‭ ‬يافته‭ ‬برخوردار‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬دختران‭ ‬تحصيل كرده‭ ‬حاضر‭ ‬نمي‮ ‬شوند‭ ‬زن‭ ‬پسري‭ ‬شوند‭ ‬كه‭ ‬هم شأن‭ ‬تحصيلي‭ ‬آنها‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه،‭ ‬شاهد‭ ‬پديده اي‭ ‬به‭ ‬نام«دختران‭ ‬مجرد‮»‬‭ ‬خواهيم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬پسران‭ ‬مجرد‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬بر‭ ‬تعدادشان‭ ‬افزوده‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬معضل‭ ‬اجتماعي‭ ‬بدل‭ ‬خواهند‭ ‬شد‮.‬
البته‭ ‬من‭ ‬هرگز‭ ‬به‭ ‬سهميه بندي‭ ‬جنسيتي‭ ‬تحصيل‭ ‬اعتقاد‭ ‬ندارم‭ ‬و‭ ‬معتقدم‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬سواي‭ ‬جنسيتش‭ ‬بايد‭ ‬درس‭ ‬بخواند‭ ‬و‭ ‬استعداد‭ ‬دختران‭ ‬را‭ ‬سرمايه‭ ‬ملي‭ ‬مي‮ ‬دانم‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬ظرفيت‭ ‬تحصيلي‭ ‬پسران‭ ‬را،‭ ‬اما‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬عقيده ام‭ ‬كه‭ ‬ميان‭ ‬جايگاه‭ ‬اول‭ ‬كه‭ ‬دختران‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬جايگاه‭ ‬بيست‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬كه‭ ‬پسران‭ ‬اين‭ ‬استان‭ ‬دارند،‭ ‬فاصله‭ ‬زيادي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬تدبير‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كاست‭ ‬و‭ ‬روال‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬منطقي‭ ‬برگرداند.سويه‭ ‬ديگر‭ ‬ماجرا‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مديريت‭ ‬جوامع‭ ‬به‭ ‬دانش‭ ‬تنها‭ ‬هم‭ ‬نيست،‭ ‬اقتدار‭ ‬و‭ ‬تدبير‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬كه‭ ‬شايد‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬مردان‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬ظرفيت‭ ‬كمتر‭ ‬برخوردار‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬به‭ ‬گاه‭ ‬عمل‭ ‬بيشتر‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مي‮ ‬آيد‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬در‭ ‬قامت‭ ‬يك‭ ‬مشكل‭ ‬رخ‭ ‬نمايد‮.‬
اين‭ ‬مسئله‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آنچه‭ ‬گفته‭ ‬شد‭ ‬سويه هاي‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬تدبيرگران‭ ‬امور‭ ‬جامعه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬تأمل‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تمهيداتي‭ ‬عادلانه‭ ‬و‭ ‬منطقي،‭ ‬پسران‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬مرحله‭ ‬توفيق‭ ‬همسان‭ ‬با‭ ‬دختران‭ ‬بركشند‮(ص-۶)