تسلیت !
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸۱   کلمات کلیدی:
سلام بر حسین و همه یارانش در هرجای تاریخ در هر گوشه زمین . سلام بر همه انانی که می دانند جایگاه هفتادوسوم لیست یاوران حسین به اندازه همه حق خواهان با هر لباس و رنگ و دین و مرام که به حقیقت انسانیت مومن هستند جادارد. فصل سرخ محرم در استانه بهار سبز بر همگان تسلیت باد . من فکر می کنم هدف حسین تعلیم انسانیت به همه و یاد اوری کرامت مندی انسان و دفع فساد و باز تولید اصلاح بود . امروز هم هر کس اصلاح طلب واقعی باشد حسینی است و هر کس به فکر اصلاح وضع جامعه به سمت حسینی تر شدن نباشد حسینی نیست هر چند به اندازه همه دریاها گریه کند ! حسین را باید شناخت .