مروت در برابر دشمن !
ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٢   کلمات کلیدی:
سلام ! سلام بر همه ایرانیان گه دشمن را هم شرمنده می کنند. دیروز وقتی جانباز روشندل ایرانی به کمک عراقیها آمده بود که چشمانش را از او گرفته بودند به ایرانی بودن افتخار کردم . وقتی جانباز شیمیایی برای هموطنان " علی شیمیایی جنایتکار" هدیه می فرستاد گفتم مهر ماه همیشه ایرانیان است ......... من اگرچه خود معتقدم باید بیش و پیش از کمک به دیگران باید به هموطنان محروم خود کمک کنیم اما به اعتقاد ایرانیان احترام می گذارم و انسانیت آنان را می ستایم . پس درود بر ایران که حتی به دشمن خود هم مروت و مهر روا می دارد .............به فرموده حافظ ایرانیان مصداق این سخن هستند : آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است : با دوستان مروت با دشمنان مدارا ! اما ما با دشمن هم مروت می ورزیم. بله :عراقی ها به ما گلوله دادند و خانه ما را خراب کردند و بچه های ما را کشتند ما اما به آنها گل می دهیم خانه هاشان را آباد می کنیم و بچه هاشان را از مرگ می رهانیم . دنیا قضاوت کند میان ما و عراق !