خودکشی!
ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٢   کلمات کلیدی:
سلام و باز هم سلام که هیچ چیز بهتر از سلامی دوستانه نیست. سعید حنایی را یادتان هست؟ بنامردی که می گفتند قصد پاکسازی جامعه از فساد زنان خیابانی را می کشت اما در دادگاه اعتراف کرده بود که خودش هم به فساد با قربانیانش پرداخته سپس آنها را کشته است . جناح راست آن زمان می خواست از او قهرمان بسازد ! اما با اعترافاتش به سکوت فرو رفت ! امروز هم در ما جرای قتل های محفلی کرمان لب از لب نمی جنباند ! چون متهم ردیف اول محمد حمزه خان به خواستگاری دختر هنرپیشه تئاتر می رو و جواب "نه" اورا با ربودن و تجاوز می دهد و .......... راستی به کجا می برند ما را که کثافت هایی از این دست می خواهند جامعه را پاک کنند؟ در فرایند سالم سازی جامعه اولین کسانی که باید دفع شوند خود اینان هستند و اینان فقط با خودکشی می توانند به سالم سازی جامعه کمک کنند . بگذریم ........ من هرچه در خانه " مامان بابا و دخترشون" را می زنم باز نمیشه مسافرت رفتن ؟ اگر کسی از آنها خبر داره به من هم بگه !