جامعه سالم!
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ مهر ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:
جامعه سالم ازآحاد سالم شكل مي گيرد و نمي شود، سالم نبود، اما انتظار سلامت داشت، اين از ما اما از حاكميت هم خواسته  اين است تا جامعه را براي رشد و تعالي انسان ها فراهم كند و بستر نيكي در ساحت پندار و گفتار و رفتار را بگستراند و بستر نابايستگي ها را براندازد و در اين رهگذر حق داريم جامعه را خالي از سوغات شيطان بخواهيم و حق داريم سلامت كوچه و خيابان را به عنوان يك مطالبه بخواهيم. بر اين اساس، ايستادن جوانان بي نزاكت سركوچه، پشت در خانه مردم، در كنار مدارس دخترانه در مشهد اصلا در خور شان جامعه سلامت نيست و همان گونه كه جاده ايمن، تصادف ندارد، جامعه سلامت و خيابان و كوچه سلامت هم نبايد مزاحم داشته باشد، مزاحماني در نهايت وقاحت، كه مردم جرات تذكر دادن به آن ها را نداشته باشند، اين را بارها از مردم مشهد در مناطق مختلف از آزادشهر تا طلاب تا قلعه ساختمان والتيمور و... شنيده ام كه مي خواهند حق زيستن در كوچه هاي سلامت را به فرياد از پليس بخواهند و حق هم دارند. من به اين نكته اعتقاد دارم. برخورد قانون با اين قانون ستيزان، مثل وجين علف هاي هرز است كه به درخت و گل و محصول شادابي و طراوت مي بخشد و نبود اين افراد و درمان اين بيماري مردم را سر زنده تر مي كند. اگر قبول نداريد، اين وجين را به آزمون بگذاريد. مطمئن باشيد نتيجه خطا نخواهد بود...
به هر حال همچنان كه سلامت سازي بدن، درد دارد، سلامت سازي جامعه هم بي درد نخواهد بود. اين درد را هم بگذاريد به حساب خوني كه در حجامت از بدن فرد مي ريزد و...
در سطور آغازين اين نوشتار گفتيم جامعه را عاري از سوغات شيطان مي خواهيم و در اين راستا، بايد از سلامت سازان جامعه كه براي پرهيز دادن جامعه از شيطان و سوغاتش تلاش مي كنند قدرداني كنيم و اين خبر را بگذاريد به حساب قدرداني ما از پليس و نيروهاي امنيتي در راستاي سالم سازي جامعه.
معاون سياسي و امنيتي استانداري كرمانشاه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت:  طي چند ماه گذشته ١٤ شبكه تهيه و توزيع مشروبات الكلي كه اقدام به توزيع انواع مشروبات الكلي در استان مي كردند، توسط نيروهاي امنيتي و انتظامي استان دستگير و به مراجع قضايي معرفي شدند.
به گزارش ايسنا حجت اللهدمياد با تقدير و تشكر از سربازان گمنام امام زمان(عج) و نيروهاي انتظامي از جديت و عزم گسترده تر در استان براي مقابله با چنين شبكه هايي خبر داد و افزود: استان كرمانشاه براي حضور چنين افرادي كه اقدام به قاچاق كالا و مشروبات الكلي و مواد مخدر مي كنند بسيار ناامن خواهد بود.
وي همچنين اظهار داشت: در راستاي اتخاذ تدابير امنيتي و انتظامي تمام گلوگاه ها و محله هاي تردد قاچاقچيان براي آنان ناامن شده است و با شدت با عوامل و افراد اين شبكه ها برخورد خواهد شد.
حرف آخر، افراد مزاحم، توزيع مشروب، قاچاق مواد مخدر و... بيماري هايي است كه بايد طبيبانه و قاطعانه با آن برخورد كرد چه حيف است سلامت جامعه، به اين آساني به خطر افتد و احساس ناامني، امنيت جامعه كه برايش اعتبارات فراواني هزينه شده است را ناكارآمد نشان دهد. پس بايد براي كارآمدي كاري كرد... (ص-۶)