رشوه!
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۱   کلمات کلیدی:
پزشکان با سرمايه ملی درس می خوانند اما وقتی درسشان تمام می شود و وارد بازار کار می شوند خون مردم را به شيشه می کنند .رشوه های انچنانی ميگيرند. تازه قسم هم خورده اندکه بدون چشم داشت جان مردم را نجات دهند !!!!يک پيشنهاد:آموزش پزشکی را پولی کنيد تا وجوهی که با هر عنوان می گيرند قابل تحملتر با شد.قسم نامه راهم حذف کنيد تاباقسم بازی نشود!