... و شهيد آغاز نام تو شد!
ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:
نامت مهدي است شيخ!
و توكلت به خدا كه تو را به حجت الاسلامي رسانده است
حجت الاسلام!
وتو حجت الاسلام بودي براي مردم
و هستي هنوز هم
مگر نه اين كه
شهيدان زنده اند و جاويد
" از اين پس واژه شهيد
- شهيد و سپيد -
آغازه نام توست
شهيد حجت الاسلام مهدي توكلي!
" تو در خاش
از خشيت خدا مي گفتي
و خدا،
عاشقانه به تو اميد مي داد
و اميد مي بست
كه سرنوشت شهادت اين است
ديدن و ديده شدن
دل دادن و دل بردن
و عاشقي كردن
... و شهيد شدن
" تو شهيد شدي
در شبي كه از شهادت مي گفتي
از ليل القدر
خير من الف شهر
تنزل الملائك
والروح ...
قل الروح من امر ربي
و رب تورا شهيد خواست
در شب سرنوشت
و ازسر، نوشت
براي تو
تقدير را با شهادت
" منبر، نور است
مسجد، نور است
شب قدر، نور است
از علي گفتن، نور است
وحدت، نور است
شهادت، نور است
شهيد نور است
و تو نوري
اي حجت الاسلام شهيد!
كه نامت جاودانه شد
به مهدويت و وحدت
به توكل و توسل و تأمل
تو جاودانه شدي
شهيد حجت الاسلام مهدي توكلي
در شب قدر هميشه ...
تو جاودانه شدي
(ص-۶)