دور دوم سفرهاي دولت و چند نكته
ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:
قرار است، هيئت دولت از هفته آينده دور دوم سفر خود را آغاز كند، اين خبري است كه مرتضي دادخواه، معاون پيگيري مصوبات نهاد رياست جمهوري، در اراك اعلام مي كند و اگرچه هنوز مقصد اولين سفر مشخص نيست اما به نظر مي رسد، يك سرفصل هايي بايد به طور مشخص مورد توجه قرار گيرد كه مهم ترين آن، واكاوي دقيق، عيني وعلمي سرنوشت مصوبات سفر اول است.
چه اگر مصوبات فقط روي كاغذ بماند و يا صرفا به آمارهاي محلي، اعتماد صد در صد شود، نتيجه بايسته از سفر گرفته نخواهد شد كه اگر با اين آمارها و گزارش ها كار درست مي شد كه براي تصويب برنامه ها هم همين مديران محلي مي توانستند تصميم بگيرند و عمل كنند پس اگر دولت تصميم گرفته است تا برنامه اي را تصويب كند، تا بهره برداري هم بايد بر آن نظارت داشته باشد تا شيريني در كام مردم افزون شود.
چرخابي، خبرنگار خراسان در دزفول كه سفرهاي استاني را در راستاي برقراري ارتباط نزديك و تنگاتنگ دولتمردان با مردم و زمينه ساز اعتماد دوسويه و نيز، اشراف بر زواياي پنهان مشكلات جامعه مي داند، تاكيد دارد كه روند اجرايي پروژه ها بايد به گونه اي باشد كه دربازه زماني مشخص به نتيجه و از همه مهم تر، مطابق قرار اعلام شده و به مردم وعده داده شده كارها به سرانجام برسد تا اعتماد مردم خدشه نبيند، چه خدشه دار شدن اعتماد عمومي گاه هزينه اي افزون بر اجراي اصل پروژه دارد.
اين خبرنگار، مطالبات مشخص مردم حوزه خبري اش را، جديت مسئولان دزفول در اجراي طرح ها و رعايت استانداردهاي كمي و كيفي مي داند و توجه به اصول اخلاقي ازجمله صرفه جويي، منطقي سازي، كاهش هزينه و افزايش بازدهي را به ياد مي آورد.
چيزي كه در خبرها و گزارش هاي ديگر خبرنگاران ما هم به عنوان خواسته منطقي مردم پيشترها ذكر شده است.
يعني، طرح ها، همان گونه كه در هيئت دولت تصويب شد، تامين اعتبار شود و همان طور كه خواسته دولت است ، سريع اجرايي شود و مطابق استاندارد به بهره برداري برسد تا ابتكار دولت در سفر به استان ها، رونق روزافزون مناطق را به همراه بياورد و در دل تاريخ به يادگار بگذارد.
حيف است وقتي مردم و دولت به اين سفرها و مصوبات اميد بسته اند، ما حتي به اندك بي احتياطي، كاهلي، بي توجهي و... در تضعيف اميد، نقش داشته باشيم بلكه نقش ما بايد در افزايش اميد، كارايي بيشتر برنامه ها و زودتر نتيجه دادن طرح باشد، آن هم نه كم رنگ كه پررنگ و برجسته و اين براي استان و شهر و روستاي ما بهتر است.
بهتر است براي خود ما كه در منطقه اي آباد زندگي كنيم، پس براي آباداني افزون تر، همه بايد تلاش كنيم و مسئولان بايد بيشتر تلاش كنند.(ص-۶)