جامعه نو

صفرهاي اضافي
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ آبان ۱۳۸٦
 

" طرح واگذاري زمين به شكل ٩٩ ساله، بار ديگر، چراغ اميد را در دل بي خانه ها روشن كرد. گفتم دل، چون آن ها خانه اي ندارند تاچراغي در آن روشن شود يا خاموش. اما دل كه دارند، اميد كه مي توانند داشته باشند و آدمي هم به اميد زنده است. اميدي كه اميدواريم اين بار مثل طرح اعطاي وام هاي ١٠ميليون توماني مسكن جوانمرگ نشود، بلكه دست جوانان را بگيرد و به خانه ببرد. اين آرزوي ماست و آرزو نه بر جوانان كه بر پيران هم عيب نيست پس همه مي توانند آرزو كنند. اميدوار باشند و بااميد برگه هاي تقويم را ورق بزنند. تا فردا باز چه بازي كند روزگار كه اميدواريم خوب بازي كند ودر برپاشنه مهر بچرخد به تدبير مديران ...
" يك اميد ديگر اميدواريم مناطقي كه براي اين طرح در نظر گرفته شده است يا مي شود در همه شهرستان ها، جايي باشد كه امكان رشد هم داشته باشد و سرنوشت مناطق مشخص شده، مثل منطقه «لپويي» شيراز نباشد كه صداي امام جمعه اين شهر را هم درآورده است، چنان كه ايسنا در خبر خود مي نويسد:
« امام جمعه شيراز از انتخاب منطقه لپويي براي احداث ٧هزار واحد مسكوني طرح مهر به شدت انتقاد كرد و با اشاره به نامناسب بودن منطقه لپويي براي سكونت، گفت: چه دليلي دارد كه لپويي را براي واگذاري زمين به مردم براي سكونت انتخاب كرده ايد مسئولان بايد خودشان در منطقه حاضر شوند و از نزديك آن جا را ببينند.
وي گفت: صحراهايي كه تا كوه ادامه دارند، در حاشيه شيراز وجود دارد. كافي است راه دسترسي خوب را توسعه دهيد تا كار راحت تر شود.»
بله بايد راه را شناخت و مناطق را هم مطالعه شده انتخاب كرد تا مشكلات برطرف شود نه اين كه مشكلي ديگر در آلبوم مشكلات قشر محروم قاب شود.
" آيت الله محي الدين حائري شيرازي، دردمندانه، دليل روزگار اين گونه اي زمين و مسكن را هم صراحتا باز مي گويد با اين تاكيد كه هيچ كدام از بخش هاي اقتصاد به اندازه مسكن، دولتي نبوده است.
وي خاطرنشان كرد: معجزه انحصارهاي دولتي، زمين متري ١٠ شاهي را به متري يك ميليون تومان افزايش داده است انحصارها، انقباض ها را ايجاد كرده و انقباض ها عرضه نشدن را پيش آورد و همين امر باعث تورم و گراني در قيمت زمين و مسكن شد. و باز اين تورم، تورم هاي ديگر را در پي داشته است به گونه اي كه شكم اقتصاد كاريكاتوري ما برجسته تر شده است و هنوز هم در حال ورم كردن است كافي است خبرهاي افزايش قيمت زمين و مسكن طي همين سال ٨٦ را در شهرهاي مختلف باز بخوانيم. آن وقت همه چيز دست مان خواهد آمد.
" امام جمعه شيراز، يك نكته ديگر هم گفت كه هم بوي انتقاد مي داد و هم شكل پيشنهاد داشت، حرف حقي كه خدا كند، گوشي براي شنيدن داشته باشد و گوش هاي شنوا هم فرصت تامل و برنامه ريزي داشته باشند به گزارش ايسنا، نماينده مردم استان فارس در خبرگان رهبري گفت: به جاي حذف ٣ صفر از پول كشور، قيمت ٣ چيز يعني زمين كشاورزي، نرخ بهره و زمين مسكوني را صفر كنيد.
درست هم مي گويد آيت الله اگر اين قيمت ها صفرشود، بسياري از ظرفيت ها به فعليت خواهد رسيد و صفرها، ارزش هزار خواهد يافت و ... خداكند مسئولان سخنان امام جمعه محترم شيراز را با تامل مورد بررسي قرار دهند.(ص-۶)