جامعه نو

آسيب هاي متفاوت و راه حل هاي گوناگون
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦
 
"براي به كمال رساندن اخلاق در جامعه بايستگي هايي لازم است و براي ناهنجاري زدايي و هنجارمند كردن روابط اجتماعي و رفتار آحاد مردم نيز نيازمند بايستگي ها هستيم كه ازجمله اين بايستگي ها، شناخت دقيق فراز و فرودهاي اجتماعي، ظرفيت شناسي، موانع زدايي و... است كه از كنار هم چيدن اين بايستگي ها، جامعه مي تواند با چهره اي زيبا جلوي آينه بايستد والا در آينه از زيبايي چيزي نخواهد ديد اما زشتي هم كم نخواهد ديد...
"ديدن ناهنجاري ها در استان ها و انگشت گذاشتن روي آن را بايد«گرا» حساب كرد كه از سوي ديده بان ارائه مي شود و مي تواند گره از كار جامعه بگشايد و به قيمت منكوب كردن دشمن، سلامت نيروهاي خودي را فراهم آورد. پس هيچ نيروي رزمنده اي «گرا»دادن ديده بان را جز با ديده تكريم نمي نگرد.
"استان ها را هم بايد ديده باني كرد، گراي ناهنجاري ها را هم به مسئولان داد و مردم را هم هوشيارتر كرد تا با استفاده از همه توان ها، ناهنجاري ها و آسيب ها را از ميان برداشت.
"هر استاني با توجه به موقعيت جغرافيايي و فرهنگي خود در معرض آسيب هاي گوناگوني است كه نسخه خاص خود را هم طلب مي كند و اصلاح بيماري هايش به خاص بودن نسخه محتاج است و نمي شود براي همه مناطق يك نسخه واحد نوشت كه اگر مي شد، قصه اين نبود كه در هر استان و حتي شهرستان با مسائل گوناگون و متفاوتي مواجه باشيم.
"استاندار خراسان رضوي در آسيب شناسي استان تحت مديريت خود به روي «اعتياد» به عنوان تهديد جدي ، انگشت مي گذارد و مي گويد: با حل مشكلات مربوط به معضل كار مي توان جلوي اين تهديد خانمان سوز را گرفت و همچنين مي توانيم از طريق مبارزه با قاچاقچيان كه يك امر ضروري است جلوي اين معضل را بگيريم....
محمد جواد محمدي زاده، در خبري كه چند روز پيش در «خراسان رضوي» چاپ شد و خبرگزاري ها هم به آن پرداختند به نكات جالبي اشاره مي كند كه نشانگر آسيب شناسي يك پديده در سيستان و بلوچستان و كرمان نيز هست، نكاتي قابل تامل كه بايد به آن توجه و براي اصلاح آن تلاش كرد، به اين نكات عنايت كنيد؛
الف) محمدي زاده گفت: نبود توازن جمعيت نه تنها در كشور بلكه در خراسان بين روستاها و شهرها مشهود است، به عنوان مثال در خراسان جنوبي در يكي از شهرستان ها ٥ سال است كه جمعيت اين شهرستان افزايش پيدا نكرده است.
ب)وي با اشاره به اين كه در كشور ٧ ميليون حاشيه نشين داريم كه از اين تعداد ٧٠٠ هزار نفر در مشهد هستند، اظهار داشت: در صورتي كه زيرساخت ها به صورت متناسب در همه كشور شكل بگيرد توازن جمعيت نيز به درستي صورت خواهد گرفت و بين غرب و شرق نبود توازن جمعيتي را نمي بينيم.
ج)وي افزود: علاوه بر اين با سرمايه گذاري در زيرساخت ها در شرق نيز مي توانيم زمينه اشتغال را ايجاد كنيم. همان طور كه در غرب خط اتيلن با آن عظمت ايجاد مي شود در شرق هم با لوله كشي خط گاز از عسلويه به خراسان مي توانيم چنين شرايطي را به وجود آوريم.
د)استاندار خراسان رضوي با اشاره به ورود اشرار از سيستان و بلوچستان به كرمان گفت: علت اصلي ورود اين ها نبود پاسگاه نيست، بلكه كم بودن جمعيت در اين منطقه است كه در صورت وجود زيرساخت ها و حضور جمعيت در اين مناطق ديگر چنين شرايطي ديده نمي شود.
س)وي اظهار داشت: بايد در جهت اين استراتژي و استقرار جمعيت در اين مناطق در مجلس تدبيري انديشيده شود كه البته طليعه اين كار با عنوان احياي منطقه شرق كشور ايجاد شده است.محمدي زاده، آسيب شناسانه روي نقاطي انگشت گذاشته است كه اگر مورد توجه برنامه ريزان و مسئولان قرار گيرد و براي آن چاره انديشي كنند، بسياري از ناهنجاري ها و جرايم از ميان خواهد رفت و چند گام به جامعه سالم نزديك تر خواهيم شد..(ص-۶)