جامعه نو

چه كسي درست مي گويد
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٦
 
برداشت مردم از «اجرا» شدن يك پروژه با آن چه مسئولان «اجرايي شدن» مي خوانند متفاوت است. برخي از مردم وقتي مي شنوند مثلا پروژه يك بيمارستان اجرا شده است، فورا دفترچه به دست به محل آن مي روند تا پي جوي مداواي خود شوند، حال آن كه شايد منظور مسئول اين باشد كه پروژه بيمارستان از تصويب گذشته و روي خط اجرايي شدن قرار گرفته است، هر چند برخي از مسئولان استان ها، گاه روي كلمه اجرايي شدن به گونه اي تاكيد مي كنند كه معناي بهره برداري مي دهد چنان كه فلان استاندار از اجرايي شدن صددرصد مصوبات سفر هيئت دولت به استان تحت مسئوليت خود سخن مي گويد حال  آن كه كارشناسان اين را به ديده ترديد مي نگرند چه اگر مديري بتواند كارها را با ٧٠ درصد موفقيت به پيش ببرد بايد به او نمره ٢٠ داد و زير كارنامه اش به خط سبز قدرداني، «عالي» نوشت اما گاهي برخي مسئولان، آمارهايي مي دهند كه فقط روي كاغذ مانده است و در زمين از آن خبري نيست؛ قابل تامل اين كه گاهي ميان مسئولان چند استان انگار مسابقه مي افتد در اعلام درصد بالاتر مصوبات سفر رئيس جمهور و گاه كار به جايي مي كشد كه مسئولان يك استان چند آمار متناقض اعلام مي كنند كه حداقل ما به ازاي آن بي اعتمادي مردم به دولت و مسئولان است حال آن كه مي شود؛ صادقانه سخن گفتن، حتي «كار كم» را به «كرم مردم» ارائه كرد و قدر هم ديد. چنان كه آن بزرگ گفت اگر شما ١٠ كار انجام دهيد با صداقت، بگوييد مردم مي پذيرند و نياز به فراوان گويي نيست. نگارنده در بازخواني اخبار اجرايي شدن مصوبات سفر دولت، منطقي ترين اخبار را از مسئولان خوزستان شنيد و آن چه نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي مي گويد بر گرفته از همان واقع بيني و واقعيت گويي است. اين نماينده مي گويد: براي اجرايي شدن مصوبات سفر هيئت دولت در خوزستان در مدت سه سال، سالانه مبلغي در حدود ٣ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است.
حميد زنگنه در گفتگو با ايسنا توضيح داد: سفر رئيس جمهور به خوزستان زماني انجام شد كه بودجه دولت براي سال ٨٦ تدوين و براي تصويب نهايي به مجلس ارسال شده بود، در نتيجه مصوباتي كه در سفر هيئت دولت به استان خوزستان تصويب شد به سه بخش تقسيم شد.وي افزود: نخست، پروژه هايي بودند كه اعتبار مورد نياز آن ها در بودجه هاي استاني پيش بيني شده بود. دوم، اعتبار مصوباتي بود كه در بودجه سال هاي ٨٥ و ٨٦ منظور شده بود. هيئت دولت براي تامين اعتبار بخش سوم مصوبات كه سهم عمده اي از مصوبات را شامل مي شد وعده داده بود هزينه هاي مربوطه در بودجه سال ٨٧ گنجانده شود. متاسفانه تاكنون به اين بخش، اعتباري اختصاص داده نشده است.زنگنه خاطرنشان كرد: براي كل مصوبات هيئت دولت در خوزستان، هزينه اي در حدود ١٠ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان برآورد شد كه در نتيجه آن بايد بخش عمده اي از اعتبار مصوبات در بودجه هاي ملي سال ٨٧ ديده شود.وي درباره ميزان پيشرفت مصوبات سفر هيئت دولت در خوزستان خاطرنشان كرد: بخش كوچكي از مصوبات، استاني بوده كه ميزان پيشرفت اجراي آن ها از سوي استانداري حدود ٨٠ درصد اعلام شده است و مصوباتي كه اعتبار آن ها در دو بودجه سال هاي ٨٥ و ٨٦ پيش بيني شده بود پيشرفت فيزيكي خوبي داشته است ولي بخش عمده اي از مصوبات هيئت دولت در خوزستان بايد با تامين اعتبار از بودجه سال ٨٧ اجرايي شود.
وي ادامه داد: متاسفانه با بررسي هايي كه از وزارت خانه انجام داده ايم مشاهده شد، هنوز بودجه مورد نظر اين پروژه ها اختصاص داده نشده است.
دوباره كه به گفته هاي اين نماينده نگاه مي كنيم، آن را قرين به واقعيت و خالي از شعارزدگي مي بينيم و مشخص است وقتي ديد منطقي باشد، برنامه هم منطقي خواهد شد و كار هم منطقي پيش خواهد رفت و توقع مردم هم منطقي خواهد شد اما اگر شعار به جاي منطق بنشيند و بزرگ نمايي شود توقعات افزون خواهد شد و آن وقت بر آوردن اين توقع كاري نشدني خواهد شد.
پس چه نيكوست كه با تامل سخن بگويند!!(ص-۶--۱۴/۸/۸۶)