جامعه نو

روايتي زلال از ٨سال باران
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٦
 

 ساعت صفر كنگره سرداران
حدود يك ماه تا برگزاري كنگره بزرگداشت سرداران و ٢٣ هزار شهيد خراسان مانده است و زمان پرشتاب به سمت ساعت صفر در حركت است. ساعتي كه بايد برآيند سال ها، برنامه ريزي، تلاش و پشتكار هزاران دست اندركار برگزاري اين كنگره بزرگ رونمايي و با اين رونمايي دوباره فضاي مقدس آن روزها و شب هاي عاشورايي به شكلي امروزين باز توليد شود. چرا كه امروز بيش از هميشه به فرهنگ شكل گرفته و قوام يافته در دفاع مقدس محتاجيم و برگزاري كنگره نيز نه براي معرفي شهدا و نه حتي اداي دين به آن ها بلكه براي رفع نياز خودماهاست در هنگامه اي كه خشكسالي آمده و كاريزها را خشكانده است و درخت ها هم درخطر خشكيدن قرار گرفته اند و تنها و تنها زلال جاري فرهنگ دفاع مقدس مي تواند اين قحط سالي را از ميان بردارد به گمان من برگزاري كنگره در اين روزها به پيداشدن چشمه اي مي ماند كه گاه در روزهاي دفاع مقدس بر اثر انفجار گلوله اي جلوي پاي رزمنده اي تشنه باز مي شد و امروز، اگرچه دشمن گلوله اي شليك نكرده است به ظاهر، اما ما خود چونان مقني به طلب آب آمده اين چشمه را باز ظاهر مي كنيم تا ظاهر و باطن ما را صفا دهد. به ديگر عبارت اگر لحظه هاي دفاع مقدس و شهيدشدن پاكان و همه آنچه در آن ٨سال روي داد را باراني زلال بدانيم كه بر تن اين خاك باريد كنگره بايد نقش چشمه و قناتي را داشته باشد كه حاصل باران را از دل خويش بيرون مي دهد و هزاران لب تشنه را بشويد و جان تشنه را صفا دهد و امكان تجديد وضوي نسل ديروز و وضوي نخستين نسل امروز را فراهم آورد. پس نگاه ما به كنگره هم نه نگاه به يك همايش پرخرج و تشريفاتي بلكه نگاه به كاريزي است كه قرار است روايتي زلال از ٨سال باران باشد. پس حق داريم، لب تشنه به انتظار لحظه موعود آغاز كنگره باشيم هرچند زيبا مي دانيم كه در ايام مانده به برگزاري يا حتي در زمان برگزاري كنگره از سرداران و اميران نقش آفرينان بزرگ جنگ، كه شهيد نشدند اما اين روزها نه بر مصدر امور كه درگير زندگي خويشند، ياد مي شود. چه اشكال دارد دوستان دست اندركار سراغ آنان بروند و روزگارشان را ببينند كه چون و چرا چنان است و چه مي شود كرد براي آن ها. يادمان نرفته است فرمايش حضرت روح  الله را كه به تصريح مي فرمود اگر مسئولان از رزمندگان غفلت كنند به آتش عذاب الهي گرفتار خواهند آمد و باز شايسته است، در كنار پاسخ گفتن به پرسش هاي پيرامون جنگ، نقش خراسان در دفاع مقدس اعم از نقش آفريني ارتش، سپاه، جهاد، بسيج باز گفته شود و لايه هاي پنهان اين حماسه نيز بازشكافي و از اميران و سرداران پنهان دفاع مقدس هم تجليل شود. سرداراني كه به جبهه نرفته سرداري كردند، مادران و همسران رزمندگان و سرداران و اميران شهيد و زنده اي كه از همه چيز خود گذشتند تا شوهران و فرزندانشان جلوي دشمن بايستند. مگر نه اينكه مي گويند پشت هر مرد موفق يك زن بزرگ است. پس اگر قرار است از كاوه و برونسي و فرومندي و چراغچي و بابانظر و بابارستمي و ... تجليل شود، كه بايد بشود، شايسته است تا از خانواده هاي اين بزرگ مردان هم تكريم شود و به راستي اگر نقش زنان در سرفرازي ايران در دفاع مقدس بيشتر از مردان نباشد، كمتر هم نخواهد بود. پس اين نقش را قدر بدانيم و نقش آفرينان را هم بر صدر نشانيم و اين روزها، بهانه خوبي است تا بهاي ، بهاء و نورافشاني اينان را به وسع خويش بپردازيم. به هر حال فرصت چنداني تا برگزاري كنگره نمانده است. پس هركجا كه هستيم، در هر پست و مقام، حتي اگر از پا افتاده و در خانه نشسته هم هستيم براي خود در برگزاري كنگره نقش تعريف كنيم، حتي به اندازه نقل يك خاطره براي فرزندان مان و يا اهداء يك صلوات به روح شهدا و ... هركداممان به اندازه توانمان براي برپايي پرشكوهتر كنگره و پيچيدن عطر شهيد و شهادت در جامعه تلاش كنيم.(ص-۲--۱۴/۸/۸۶)