عجب دردي است بيكاري!
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:
لرستان در رده هاي اول است اما نه از نظر توسعه، بلكه از حيث بيكاري! اين هم سخن غريبه نيست حتي از زبان اهل سياست هم شنيده نشده است بلكه يك مقام قضايي به آن اشاره مي كند آن هم در لابه لاي نگاهي آسيب شناسانه و دردمندانه كه مي خواهد مسئولان را توجه دهد كه بيكاري، زمينه ناامني را فراهم مي كند. رئيس كل دادگستري استان لرستان، تركيب جوان جمعيتي استان را هم مورد اشاره قرار مي دهد و به ياد مي آورد كه؛ «ضروري است اين امر مورد توجه قرار گيرد». هر چند دكتر ذبيح  الله خدائيان، به نجابت و جوانمردي مردم استان حوزه مسئوليتش هم ايمان دارد و اين ايمان را به صراحت بازمي گويد كه «باوجود آمار بالاي بيكاري و وجود اسلحه در دست مردم، لرستان از امن ترين استان هاست» او با اعلام اين مطلب «نجابت مردم، تعهد آن ها نسبت به نظام و همكاري با نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي استان را هم مي ستايد.» اين به جاي خود اما براي وضعيت اشتغال لرستان بايد چاره انديشي كرد. اگر جمعيت استان جوان است بايد از اين مسئله با مديريت و برنامه ريزي به عنوان فرصت بهره برد و به ظرفيتي در خدمت توسعه و پيشرفت تبديل كرد و الا «در صورت هدايت و برنامه ريزي نشدن، مي تواند به يك خطر و بحران تبديل شود.» اين را هم رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه مي گويد كه براي معارفه رئيس حفاظت اطلاعات دادگستري استان لرستان به خرم آباد رفته است. دكتر جهانگير، دو آمار اعلام مي كند كه هم تلخ است و هم تامل برانگيز و هم هشدار دهنده؛ «بيش از ٢ ميليون و ٧٠٠ هزار خانوار در كشور با جمعيتي بالغ بر ١١ ميليون نفر زير خط فقر هستند» و ديگر اين كه ؛« پس از انقلاب اسلامي، رشد جمعيت كشور ٧/١ برابر و رشد متوسط جمعيت زندان ها ٥/٧ برابر شده است.» و نيز اين كه «٥٠ درصد زندانيان زير ٣٠ سال عمر دارند» فكر مي كنم نقل اين موارد از خبر «ايسنا» چنان گويا هست كه نياز به تحليل ندارد بلكه در واژه واژه اين خبر، تحليل هم هست، فقط بايد بانگ برداشت به فرياد كه آي مسئولان هشدار! هشدار! به فكر اين مسئله باشيد كه بيكاري، فقر مي آورد و فقر، شانه به شانه كفر مي كند انسان را و بستر جرم مي شود. هشدار كه جواني سن هيجان است و از خويشتن داري بزرگسالان بي بهره، و همين هم يعني، بستر براي بزهكاري آماده است پس بايد جدي گرفت اين جمعيت جوان را و با برنامه ريزي و توليد فرصت هاي شغلي از آ ن ظرفيت ساخت براي عمران و آباداني. از آن جا كه بيكاري بسترساز ناامني است بايد براي ارتقاي امنيت هم به مقوله توليد اشتغال عنايت داشت تا هم لرستان و هم همه استان ها و در يك كلام، ايران، به آرامش شايسته برسد و توسعه نيز شتاب گيرد...(ص-۶)