جامعه نو

مطالبات ايلام
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦
 
حالا، قبل از آن كه هيئت دولت به استاني سفر كند و مشكلات را ببيند، مردم خود، مطالبات خود را دسته بندي شده اعلام مي كنند.مطالباتي كه برآورده شدن آن ها حق مردم است، مخصوصا مردم استان هايي چون ايلام كه در ٨ سال دفاع مقدس وظيفه خويش را به خوبي ايفا كرده اند و حتي اگر مطالبه و حق را نتيجه انجام تكليف هم بدانيم، باز آن چه مردم اين سامان مي خواهند حق آن هاست و حتي خيلي بالاتر از اين ها هم حق آن هاست اما آن ها خوب مي دانند كه بايد مطالبات خود را با ظرفيت و توان موجود هماهنگ كنند و مطابق توشي كه هست، تقاضا كنند تا هم كار به انجام رسد و هم اعتماد شكل گرفته بين مردم و نظام تقويت شود و از سوي ديگر نيز كارگزاران حكومت با جان و دل براساس يك برنامه تدوين شده بايد تلاش كنند تا با رفع گرفتاري ها و برطرف كردن موانع، زمينه ارتقاي سطح زندگي مردم را فراهم كنند. آن وقت خواهيم ديد رابطه ملت- دولت چقدر ديدني و دلپذير خواهد شد، زيرا آن چه اين رابطه را آسيب مي رساند، كم كاري مسئولان و پرگويي آنان از يك سو و انباشت مطالبات مردم از سوي ديگر است و الا اگر صريح و صادقانه به مردم گفته شود توان ما اين است و ظرفيت نيز آن، مردم هم توقعات خود رابراساس توان بالفعل استانداردسازي خواهند كرد و هر كار انجام شده را به ديده تقدير خواهند نگريست و پشتيباني مضاعف خواهند كرد از دولتمرداني كه با جوانمردي كارها را به سامان مي كنند. چه وقتي خداوند از كسي جز به اندازه توانش چيزي نمي خواهد، بندگانش نيز در برابر اقدامات در حد توان، قدردان افراد و شكرگزار خداوند هستند.حالا نيز مردم ايلام، براساس وعده هايي كه مسئولان مي دهند، توسعه ترمينال مسافربري، احداث پاركينگ، تعريض خيابان ها، احداث تله كابين و... را مي خواهند. ورود نيروهاي متخصص و كاردان به مديريت شهري نيز از اين مطالبات است و در يك كلام آن ها از دولت، شهري مي خواهند كه داراي همه استانداردهاي شهري باشد، از مبلمان گرفته تا نيروي انساني، از توسعه خدمات گرفته تا صنعت و... همه چيزي كه براي شكل گيري يك شهر مطلوب مورد نياز است. اين مردم منتظرند تا رئيس جمهور و وزرايش به ايلام بيايند تا «غم دل» با آن ها باز گويند، هر چند اميدوارم روزگار به جايي برسد كه مردم و مسئولان با ديدن هم چنان غرق محبت شوند كه «غم از دل برود» هنگام ديدن، اما تا آن روز بايد غم ها را از دل زدود، بايد كاري كرد.

(ص-۶)