همه چيز آلوده!
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۱   کلمات کلیدی:
گوشت:الوده! مرغ الوده ! تخم مرغ الوده! هوا الوده! سياست الوده اجتماع! الوده قضا الوده! اقتصادالوده!همه چيز الوده !زندگی عجب کيفی دارد!!!!!!!!!!