هشدار!تعلق ملی مردم کم رنگ مشود!
ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ امرداد ۱۳۸٢   کلمات کلیدی:

 كمرنگ‌شدن تعلقات ملي را جدي بگيريم!  غلامرضا بني‌اسدي
‌‌‌‌‌rbaniasadi@ yahoo.com
در جيرفت، يك فاجعه ملي اتفاق افتاده‌است! اما كاري كه بايد نه‌شد و نه‌مي‌‌شود! اگر مي‌شد كار به اينجا نمي‌رسيد و اگر مي‌شود بايد نقطه پايان همه كاوش‌هاي غيرقانوني در همه‌جا شكل بگيرد. تازه اگر اين نقطه پايان شكل بگيرد بايد از سرخط دوباره بازنوشت دلايل رسيدن به اين نقطه را و بازخواند كه چرا مردم يا لااقل بخشي از مردم «تعلقات ملي خود» را جدي نمي‌گيرند؟ چرا ميراث گرانسنگ خود را كه گواه برتري تمدن اين سرزمين برساير تمدنهاست چنين شرحه شرحه مي‌كنند. بديل اين هويت به تاراج رفته چه مي‌تواند باشد جز بي‌هويتي؟
تامل كنيد آقايان! برنامه‌ريزان! برنامه‌نويسان! چگونه نوشتيد درس‌ها را كه پيامدش امروز اين شده‌است؟ ما بايد هويت ايراني را نسل به نسل مي‌آموختيم و حفاظت مي‌كرديم و اين گران ميراث را به نسل بعد مي‌سپرديم. مشكل فقط ماجراي جيرفت نيست و به قولي «قصه پرپرشدن يك گل نيست، جنگلي مي‌سوزد!» وبراي اين بايد چاره كرد و راه انديشيد. گوش‌هامان را باز كنيم صداي زنگ‌ها را بشنويم، سست‌شدن تعلق ملي- آن‌‌هم در كشوري كه روزگاري نه چندان پيش در جنگي هشت‌ساله با تقديم صدها هزار شهيد از وجب به وجب خاك وطن چنان دفاع كرد كه حتي خصم مستظهر به پشتوانه‌اي جهاني نتوانست حتي يك مشت از اين خاك پاك را به تاراج برد- يك زنگ خطر بزرگ است، بزرگتر از آنچه تصور مي‌كنيم...
براي اينكه كاراز آنچه هست خرابتر نشود بايد با برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و درازمدت به ماجرا بپردازيم. در كوتاه‌مدت با بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و كارشناس كار حفاظت و مرمت آثار باستاني را برنامه‌مند كنيم. در ميان مدت تشكل‌هاي مدني را نسبت به ميراث ملي آگاهي و جهت بدهيم و در درازمدت فرهنگ حفاظت از ميراث سترگ تمدن كهن را به فرزندان اين ديار تعليم كنيم و به‌ياد داشته‌باشيم كه حفظ همه ميراث فرهنگي فقط از مردم آگاه برمي‌آيد كه به هرنحو ممكن از كيان تمدن خود حفاظت كنند.
بازگويي يك نكته ظريف كه قندريز مشاور رئيس سازمان ميراث فرهنگي مي‌گويد نيز پرلطف است؛ باتوجه به شرايط بحراني جيرفت، بايد بسيار دقت كرد كه تشكل‌هاي مردمي ايجادشده در اين حوزه خود محمل و پوششي براي عميق‌تر كردن اين فاجعه نباشد. پس بايد مؤمنانه، هوشمندانه و آگاهانه پاي به اين ميدان گذاشت و چنان نگاه داشت اين ميراث را كه آيندگان از امروزيان به نيكي يادكنند