جامعه نو

فوق العادگی حوادث
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٧
 
 بزرگ ترین آسیبی که می توان در مواجهه با افراد و نهادهایی که با حوادث سروکار دارند، یافت پدیده عادی شدن حادثه است. مثلا بیمار و بیماری برای پزشک به دلیل تکرار، عادی می شود یا جرم به دلیل کثرت در چشم پلیس و قاضی، فوق العادگی خود را از دست می دهد و خبرنگاران حوادث هم در همین قاعده، گاه خبرهای حادثه را با همه تلخی اش مثل سایر خبرها نگاه می کنند و ارزش خبری ماجرا را گاه با فراوانی قربانیانش می سنجند که البته از نظر حرفه ای درست هم هست ام الله این اما در کار همه وجود دارد از جمله این اماها این است که پزشک باید بداند اگر چه بیمار و بیماری برای او عادی است اما بیمار در وضع فوق العاده قرار دارد و بیماری هم برایش فوق العاده است. پلیس هم باید توجه داشته باشد که خطر، جرم و جنایت بر کسی که وارد شده است، هرگز فوق العادگی خود را از دست نمی دهد. آن که زخم خورده است با همه وجود درد را احساس می کند و «دزد زده»، آرامشش بر باد رفته است، حتی اگر برای پلیس یک سرقت معمولی باشد که ارزش گزارش نویسی هم نداشته باشد و کسی که دعوا به محکمه می برد، مضطری است که دست نیاز به سوی «قاضی» دراز کرده است تا حق خویش را به مدد «فرشته عدالت» بستاند. برایش همان پرونده ای که در چشم قاضی معمولی می نماید به شدت فوق العاده است و در حوزه کاری خبری حوادث هم همین است. عناصر تشکیل دهنده خبر با حساسیت فوق العاده با آن مواجه می شوند و این کار خبرنگار حوادث را سخت می کند چه مدام باید در حالت فوق العاده به سر ببرد و هرگز خبری را عادی نبیند و هر چند واژه هایش از فرهنگ نامه ای است که دیگر همکارانش از آن می نویسند اما او روح فوق العادگی را باید بیش از همه در واژه هایش جاری کند. آری، کار خبرنگار حوادث فوق العاده است و هرگز عادی نمی شود و گروه حوادث روزنامه خراسان نیز همواره واژه ها را با حساسیت و با فهم «فوق العادگی» شرایط کنار هم می چیند تا ازکنار هم نویسی کلمات سیاه رنگ، سفیدی هوشیاری و عبرت پدید آید چه اخبار حوادث برای «سرگرمی» نوشته نمی شود حتی اگر قصه وار هم روایت شود برای این است که چشم ها را باز کند و «گرمی سر» را به نفع هوشیاری مضاعف از سر بپراند. پس با دقت افزون تر باید صفحه حوادث را نگاه کرد. در خبرها تامل کرد و از آنچه دیگران تجربه کرده اند، درس گرفت. قبل از آن که ما را بر سرکلاس امتحان بنشاند روزگار... حرف آخر این که، خبرنگار حوادث، فوق العادگی حادثه را از یاد نمی برد، شما هم حوادث را فوق العاده و عبرت آموز بخوانید. (ص-۱۳)