مواظب شکارچیان اقتصادی باشیم
ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: هرمی
نابرده رنج، گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد این بیت یک ضرب المثل ایرانی است که با هدف نهادینه سازی فرهنگ کار وتلاش، وارد باورهای مردم شده است. فرهنگ ایرانی همچنین بر نفس «کار کردن» هم تاکید دارد و از تنبلی و تن پروری و خفتگی پرهیز می دهد؛ چنانکه از زبان «مولانا» می خوانیم که «کوشش بیهوده به از خفتگی»... روشن است که کار باید با فایده باشد اما اگر قرار باشد بین «کار بی نتیجه» و «بی عملی» قرار بگیریم «کار بیهوده» ارجح است و این همه نشانگر روح تلاش خواهی است که هیچ کشوری بدون آن ساخته نمی شود و ما هم اگر سر «نوآوری» و «شکوفایی» داریم که باید چنین باشد، باید فرهنگ کار سالم را ترویج دهیم و از کسب درآمد به جز از راه صحیح و با تلاش عالمانه و منطقی بپرهیزیم... این یک سویه ماجرای توسعه است و سویه دیگر آن پرهیز از فزون خواهی خیال انگیز و به دور از عقل است؛ چه همان طور که در اول مطلب اشارت رفت، « نابرده رنج گنج میسر نمی شود»اما اگر «شبه گنجی» هم به دست آمد از راه درست نیست و حتی شاید با «ناحق کردن» حق دیگران شکل گرفته باشد و شاید به شکل «دزدی پنهان» به دست آمده باشد و شایدهای دیگر. چنان که در قالب شرکت های هرمی روی می دهد، یعنی انباشت مال دیگران از روی «فریب» یعنی «دزدی پنهان» و حالا چه کسی دوست دارد، نانی که به خانه می برد از سفره دیگری برداشته باشد؟ چه کسی می تواند این لقمه را از گلو پایین دهد؟ بگذریم... از این گنج نماهایی که پس از مغلوب شدن انسانیت فرد در جنگ با شیطان پدید می آید، هیچ خانه ای آباد نشده است که اگر می شد، کشورهای توسعه یافته از آن استقبال می کردند نه این که با هزار زحمت برای آبادانی کشور خود تلاش کنند و نه این که این نسخه ها فقط در کشورهای غیرتوسعه یافته و در مسیر توسعه پیچیده شود و ... بگذریم صحبت های قاضی «جاویدنیا» با خبرنگار ما که دیروز در همین صفحه با تیتر«آغاز موج جدید فعالیت شرکت های هرمی درمشهد» چاپ شد واز شیوه های تازه فریب شکارچیان اقتصادی پرده برداشته شد، آن قدر تامل برانگیز هست که خواهان هوشیاری همگانی شویم و هم هوشیاری مضاعف کنیم تا کسی به دام اینان نیفتد و مسئولان نیز علاج کنند این واقعه منحوس را قبل از آن که قربانیانش پرشمارتر شوند، آن گونه که در سال های پیش اتفاق افتاد و ناهنجاری های فراوانی برجای گذاشت. بگذریم، نه کسی بی رنج و بی تلاش به گنجی می رسد و نه از آسمان بر سر کسی سیم و زر می بارد. بلکه باید گنج ها را با رنج کشف کرد و با کار به مزد رسید و این براساس سنت های الهی است، پس سنت های الهی را پاس بداریم.