«صیاد» امنیت آفرین
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: فرماندهی

اگر هر فرد را به اندازه کاری که می کند و اثری که می گذارد ارزش گذاری کنیم برای بزرگمردانی چون صیادشیرازی باید نمره بیست گذاشت. چه آنان کاری کردند کارستان آن هم در سخت هنگامه ای که دنیای باطل می خواست و می کوشید هیچ کاری از دست ما برنیاید. آنان اثری گذاشتند جاودان آن هم در زمانه ای که بی اثرمان می خواستند و چنین بود که صیادها جاودانه شدند در بلندای نام ایران و «مانا» شدند در کنار اسطوره های ملی و اسلامی اما در قامت اسوه. اسوه هایی که باید تجدیدپذیر و تکثیرشدنی باشند تا امروز و فردای این دیار نیز سربلندی خویش را با آنان بیمه شده بیابد. من در قامت سپهبد شهید ارتش اسلام، امیر دلاور ایران، علی صیاد شیرازی سرفرازی ایران را می بینم و سربلندی ایرانی را، او با بودن خویش بود استقلال میهن و نبود دشمن را رقم زد و اجازه نداد بیگانه بدخواه در کتاب تاریخ این دیار رقم مغلطه زند بلکه ایستاد تا خصم از پا بیفتد و افتاد هم در همه جبهه ها که اگر نه این بود قصه نیز این نبود. دشمن آمده بود بماند. آمده بود بنشیند. آمده بود صاحب خانه شود اما صیاد و صیادها چنان کردند که مکر دشمن نقش بر آب شد و تکاپویش گذر شب پره در پیش آفتاب. او و یارانش در ارتش و سپاه و بسیج، دشمن را از این خاک تاراندند و گران سنگ ترین سوغات را برای ایران و ایرانی به ارمغان آوردند و ارزش گران سنگ یافتند. آن ها امنیت را در باران ناامنی و هجوم ددان آدمی خوار ایجاد کردند و به خون پاس داشتند تا ما همه ما ایرانیان بتوانیم در امان باشیم و امنیت امروز که رشک برانگیز دیگران است ثمره همان مجاهدت هاست و صیاد ما نه تنها با زندگی مجاهدانه اش امنیت آفرینی کرد بلکه با شهادت خود هم بر عمق امنیت افزود و هم یک بار دیگر ثابت کرد اگر انسان حسینی باشد نه کربلا جای دوری است و نه عاشورا در زمان های دور چه او پس از عمری حسینی زیستن روز ٢١فروردین را عاشورای خویش یافت و خیابان تهران را کربلای خویش و باز در این ساحت هم اسوه اهل معرفت شد چنان که در جبهه با ایجاد فرماندهی مومنانه در جنگ و نوآوری های شگرف در شیوه نبرد در چشم دیگر فرماندهان و رزمندگان به عنوان اسوه قد کشید. اسوه شجاعت، مردم داری، فرماندهی، طراحی نقشه نبرد و مهندسی عملیات و بدین گونه در تولید، تعمیق و نگه داشت امنیت نقشی ماندگار ایفا کرد به گونه ای که در همه نوآوری ها، اختراعات که در دامن امن جمهوری اسلامی شکل گرفته است می توان نشان آن امنیت آفرین را یافت پس به جا خواهد بود بگوییم، نقش صیادشیرازی و همه شهدا در پیشرفت های هوا- فضا موشکی، سلول های بنیادی، شبیه سازی، پزشکی، مهندسی، علوم انسانی و ... از خود طراحان و مجریان طرح ها اگر بیشتر نباشد، کمتر هم نیست چه اگر امنیت نباشد نه امان است و نه امکان نوآوری و خلق و تولید و کشف و نه امکان هیچ چیز دیگر. و به جاست ثمرات پیشرفت های هسته ای را که دیروز، جشن گرفته شد را هم به روح بلند صیاد شیرازی و همه شهدای ایران تقدیم کنیم، که قدمت ایستادگی آن ها در برابر دشمن، سرفرازی ایران اسلامی را در پی داشت و باور داشته باشیم، روح صیاد و همه شهدا، در کنار ماست و در موفقیت ها دعاگوی ما و در گذرگاه های سخت نگران ماست پس به حرمت نگاه شهدا، نگذاریم عزت و اقتدار ایران آسیب ببیند بلکه با همدلی و همراهی در جاده نوآوری با شکوفاکردن طرح های تازه به پیش برویم که این خواست شهیدان است باور کنیم فرمانده صیاد شیرازی امروز به همه ما، فرمان به پیش رفتن می دهد، پس به پیش عزت مندان ایران!
(ص-۴)