جامعه نو

کار عبث آمریکا در طبس
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
 

فکر عبث کرده بودند آن ها که طبس را به عنوان پایگاه خود درنظر گرفتند تا علیه انقلابی که به نور خدا مانند بود و چراغ روشنایی حق بود در زمین، اقدامی شیطانی کنند. آن ها نمی دانستند، «مکروا ومکر الله والله خیرالماکرین» را و نمی دانستند در میان مردم این دیار ضرب المثلی است به این بیان که «چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد» و نه تنها ریش که ریشه اش نیز هم و این بار الهام گرفته از قرآن است که «لیطفئوانورالله ولله متم نوره و لوکره المشرکون» و خدا نور خویش را کامل کرد با وجود خواست تاریکی طلبان، و طبس شاهد این حقیقت است هنگامی که شن های طبس به جنبش درآمد علیه ابرهه زمان و فیل های آهنینی که آمده بودند تا کعبه اعتقادی مردم را درهم شکنند و شن ها، این بار در دست ابابیل باد، نقش مرگ کشیدند برای نسل ابرهه که این بار از آمریکا می آمدند و چنین شد که پنجم اردیبهشت در تقویم انقلاب، عنوان یوم  الله گرفت تا نماد سربلندی عباد الله و سرافکندگی جنود شیطان باشد. آن روز، خدا با شن ها، شیطان را تحقیر کرد و بندگان خویش را عزت بخشید و از آن پس نیز چنین خواهد بود که بود هم و ما در حماسه ٨ سال دفاع مقدس شاهد این سربلندی بودیم و در دیگر گذرگاه های بزرگ نیز گاه تمام قد ایستادیم و اکنون هم ایستاده ایم، هرچند در این راه «محمد منتظرقائم» فراوان داده ایم در قامت شهید. اما منتظران قائم، همچنان در انتظار آن جمعه موعود که قائم آل محمد برآید و ریشه ظلم و بیداد را از ریشه درآورد، درپی صلاح و اصلاح اند و گاه هزینه آن را با خون می دهند و دیگر روز با آبرو و باز گاه با تحمل دشواری ها، محاصره ها، دلتنگی ها، تنهایی ها، اما ایستاده اند اما ایستاده خواهند بود. اما ایستاده نماز خواهند خواند ولو، دشمن ابرهه سان بخواهد این نماز را درهم بشکند، اما ... این نماز را، این کعبه را، این انقلاب را این نظام را خدایی است که همه کیدها را می شکند، نقش های باطل را به آب حق می شوید و پاک می ماند زمین، پاک می ماند زمان به نام حق، و دیر نیست که مستضعفان امامت خویش را بر زمین مستقر کنند که این اراده خداوند هرچند شیطان باز به عبث دست به کاری می زند که نتیجه اش را در طبس دید ... آری امامت زمین از آن ماست..(ص-۶--۵/۲/۸۷)