خبرهایی برای عبرت آموزی
ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

خبر و مطلبی که در صفحه حوادث چاپ می شود اگر عبرت آموز نباشد، اگر انتقال دهنده تجربه های تلخ برای درس های شیرین بعد نباشد، اگر هشدار دهنده و هوشیار کننده نباشد، همان بهتر که یک سطر آن هم به تحریر در نیاید چه رسد به چاپ. چه  ما نه قصد تولید مطالب سرگرمی  داریم و نه حاضریم به قیمت تیترهای سیاه به سبک ژورنالیسم زرد، مخاطب جذب کنیم. بلکه می خواهیم تجربه دیگران را فرادید بگذاریم تا مخاطب با خواندن آن پند گیرد و عبرت تا فردا روز، خود عبرت دیگران نشود. لذا حاضر نیستیم برخی خبرها را هر چند جذاب باشد، از آن رو که سلامت اخلاقی جامعه را تهدید می کند و عبرت آموزی هم ندارد، چاپ کنیم. ما خود را ملزم به رعایت بهداشت روانی و اخلاقی جامعه می دانیم و برای این هم با همه هوشیاری مان تلاش می کنیم. به فهم بالای مخاطبانمان که از فهیم ترین ها هستند هم ایمان داریم و می دانیم  آ ن ها با عبرت آموزی از حوادث و انتقال پیام مطلب به دیگران از وقوع جرایمی که می تواند به خبرهای روز بعد تبدیل شود جلوگیری می کنند. ما می خواهیم کنش اجزای خبر، واکنش آحاد جامعه را در پی داشته باشد و از بی ادبی، بی سوادی، نابسامانی تولید کنندگان حوادث، آن گونه که جناب لقمان تعلیممان می کند، ادب، دانش، سامانمندی زندگی را فرا گیریم و آنچه در رفتار افراد ظالم، مجرم و دارای رفتار و گفتار نابهنجار می بینیم و زشت می یابیم هم از آن پرهیز کنیم و هم دیگران را پرهیز دهیم و به جای آن با درس آموزی از رفتار انسان های دانشمند و حکیم و ... به سمت کمال تعیین مسیر کنیم، تا به مقصد که همانا تبدیل هر انسان به انسان کمال یافته با بهترین رفتارهاست، برسیم. یادمان باشد اگر خبری درباره سرقت می خوانیم باید با ایمن سازی خانه مان امکان سرقت را کاهش دهیم، اگر ماجرای فرزندان فرار است، رفتاری در پیش گیریم که فرزندمان هیچ جا را امن تر، گرم  تر، آرامش بخش تر از خانه نداند. اگر از رفیق ناباب می گوییم برای این است که در را به روی چنین رفیقی باز نکنیم و خانواده خود را هم از بازکردن باب رابطه با چنین ناباب هایی پرهیز دهیم. اگر حادثه رانندگی است، نتیجه اش باید افزایش احتیاط، رعایت دقیق تر قانون و نکات ایمنی باشد. اگر دعواست باید ما را به تقویت و ارتقای آستانه تحمل مان وادارد و از درگیر شدن با افرادی که همه حجت و منطق شان قداره و زور بازو و زور چاقوست بر حذر دارد و اگر ... به هر حال، هر خبر حادثه باید عبرت  آموز باشد و درس آموز و ما هم تلاش مان این است که خبر و مطلبی را درج کنیم که بار عبرت آموزی آن بیشتر باشد. پس صفحه حوادث را کلاس درس باید دانست نه جایی برای خواندن رمان و ماجراهای سرگرمی و باورمان البته این است که مخاطبان ما معلمان اصلاح گر روابط اجتماعی برای خود، خانواده و دیگران خواهند بود.(ص-۱۳)