به پاس مهربانی ها برای خاتمی !
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٤ شهریور ۱۳۸٢   کلمات کلیدی:

به «صحيح نوشته ها» نمره بدهيد! 
براي يكبار هم كه شده خوب است در بازخواني عملكرد دولت، چشمان مردم را به سمت نيمه پر ليوان توجه داد و ديكته دولتيان و در كل حاكميت را نه براساس «غلط» كه رايج است كه براساس «صحيح» نوشته ها، نمره داد و با علم به فرسنگ ها فاصله اي كه تا وضع مطلوب است به وضع موجود نگريست و روي برگرداند و فرسنگ، فرسنگ راه طي شده را هم به چشم آورد چرا كه اين شكر نعمت است كه نعمت افزون مي شود و كفران نعمت هاي محقق شده به قطع ما را از درگاه منعم خواهد راند. اين سنت لايتغير الهي است كه اولا هر قوم به ميزان «شكر» خويش به «شكر» نعمت كام شيرين مي كنند و ثانيا تغيير و تحول و گام هاي بلند به سوي فرداي بهتر تنها از خواست و تلاش خود مردم ساخته است و حاكميت نماينده و كارگزار مردم است و اين ارباب ها هستند كه خواست خويش را توسط رعيت هاي به كار برگمار شده خويش محقق مي كنند. اين درست كه ساخت قدرت در ايران هنوز راس و قاعده است اما «راس» را هم قاعده تعيين مي كند و ميان راس و قاعده نيز لايه اي به نام نخبگان وجود يافته اند كه با تشكل احزاب در عادلانه كردن توزيع قدرت نقش آفرين مي شوند و در حقيقت اين مردم هستند كه در فرآيند «مردم سالاري»، آنگونه كه «دين» مي خواهد سالار خويشند و اين چيزي نيست كه به چشم نيايد و جابه جايي دولت ها و به اصطلاح چرخش نخبگان بيانگر اين واقعيت مي باشد كه فرموده امام يك حقيقت است كه «مردم» صاحبان اصلي انقلاب هستند و هر كس در هر مقام و جايگاهي كه برگمار مي شود بايد اين را بفهمد كه مردم او را به قدرت رسانده اند و مشروعيت داده اند و بدون پشتوانه جمهوريت، از اسلاميت نظام هم چيزي باقي نمي ماند، هر چند «اسلاميت» خود مشروعيت آفرين است اما بدون اقبال جمهور امكان وقوع نمي يابد...
در دولت آقاي خاتمي هم رويكرد به مردم وجهه همت شده است حتي بيشتر از پيش و در همين راستا بازسازي چهره ايران در دنيا به رغم تبليغات سنگين و بمباراني رسانه هاي بيگانه مي تواند مورد توجه قرار گيرد. عادلانه تر شدن توزيع قدرت، ثروت و فرصت نيز به گواه سازمان ملل در اين دوران شتاب بيشتري گرفته است و قشر متوسط جامعه روزافزون شده اند و از تعداد فقرا كاسته شده است. در همين دولت خاتمي، توسعه سياسي و فرهنگي آثار خود را به وضوح نشان مي دهد براي دريافت اين حقيقت كافي است فقط روزنامه هاي قبل از دوم خرداد را ورق بزنيم و نوع گفتمان را مورد توجه قرار دهيم.
نقش آفريني فعال ايران در معادلات جهاني و منطقه اي، ديگر نكته مثبتي است كه وزانت ايران را غيرقابل انكار مي كند آنگونه كه خلاف ميل بيگانگان نمي توانند از نقش ايران چشم بپوشند.
نگارنده بر اين عقيده است كه اگر همه عمر دولت خاتمي فقط يك دستاورد داشته باشد و آن هم دور كردن مردم از گشتن دنبال «قهرمان» و دريافت اين حقيقت كه «خود» قهرمانند براي موفق خواندن دولت كافي است. دولت خاتمي فرصت «شدن» را به همه داده است و از هر ايراني يك قهرمان تصوير كرده است كه خود مي تواند و بايد نقش خود را ايفا كند و اين رهاورد كمي نيست در يك سفر شش ساله و بر سر سفره اي كه بيگانه و خويش بر آن سنگ مي بارند!! «بازگشت به خويشتن» و «باورداشت خود» گرانسنگ ترين هديه دولت خاتمي بود در كنار پيشرفت هاي قابل توجه در عرصه هاي صنعت، اقتصاد، اجتماع، صنايع دفاعي و ... كه هر كدام در جاي خود قابل تقدير است. البته بدون ترديد اگر همه توان حاكميت يكجا و صرف بهسازي امور و بهينه سازي منابع مي شد راه طي شده افزونتر مي شد اما تا امروز هم كم راه نيامده ايم، به آغاز راه نگاه كنيم، اميدمان براي رسيدن به نقطه اوج پررنگتر خواهد شد