... و بقیع حرم خداست

در غربت سالگرد تخریب بارگاه ائمه بقیع توسط وهابیون
 

گیرم که می برید

خشت خشت بارگاه را

گیرم که با گمان خود

ویران می کنید

کانون عشق ما را

گیرم حصار می کشید

این گوشه بهشت را

گیرم که خاموش می کنید

خورشید روضه ها را

با رویش هزار باره ایمان چه می کنید

با بارگاه عشق

که در قلب ماست

با شعرهای ناگزیر

که تقدیر شوق ماست

با اشک چشم یتیمان چه می کنید

گیریم خراب کردید

به مشرکانه ترین شکل

حرم حجج توحید را

با وحدت دل

و توحید واژه چه می کنید

آن جا بقیع را

ویرانه کرده اید

در قلب ما

به عشق

بقیع پر ز روضه است

در قلب ما بقیع

یک باغ پرشکوفه است

یک جلوه جنان

از کوچه زمین

تا اوج آسمان

این جا بقیع هست

و عشق هست به توحید

ویرانه خانه شماست

باور شماست

ماها موحدیم

و بقیع

در مسیر کعبه است

خانه خداست....

خراسان جنوبی - مورخ سه‌شنبه 1393/05/14 شماره انتشار 18750 /صفحه اول

/ 0 نظر / 94 بازدید