از غدیر وحدت تا سعادت و رحمت

غدیر، نه خط اختلاف که نقطه کانونی است در جغرافیای وحدت. این که حضرت رسول ا... صلی ا... علیه و آله و سلم، فرمان می دهند، رفتگان بازگردند، رسیدگان بمانند و در راه ماندگان خود را برسانند خود گواه این حقیقت است که قرار است «غدیر خم»، نقطه کانونی وحدت پیروان رسول ا...(ص) باشد. جایی که همه راه ها به آن ختم شود، جایی که پس از دریافت پیام خداوندی، همه راه ها از آن آغاز شود، جایی که برای همیشه، نگاه را به خویش می کشاند و به فراست می توان دریافت، هر راهی که به غدیر ختم نشود، به مقصد نمی رسد و بی سرانجام است و باز هر راهی که از غدیر آغاز نشود در سپهر بندگی بی آغاز و بی انجام است که «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک» زمان را و مکان را دارای شأنی از جنس آیات خداوند می کند که باید در همین مکان و همین زمان، امر الهی ابلاغ شود، ابلاغ امری که اگر محقق نشود، با «وما بلغت رسالته» برابر خواهد شد، اما وقتی که پیامبر بزرگوار، در میان مردمان دست علی علیه السلام را فرا نگاه همگان بلند می کنند که «من کنت مولاه، فهذا علی مولاه» آیه الهی و پیغام خداوندی رونمایی می شود و هنگامی که به دعا می فرمایند «اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه» در می یابیم که کانون وحدت علی است. کانون محبت و غضب خداوندی نیز به دعای رسول ا... پیرامون مولا علی(ع) است و هر کس می خواهد به سرای مهر خداوندی گام نهد، نگاهش به مهر علی که مهر حق و حقیقت و مسلمانی است باید بینا باشد و هر کس می خواهد، دامن از جهنم غضب و دشمنی خداوندی پس بکشد باید دل از کین مولا علی که دشمنی با نور، دشمنی با اسلام است بشوید و این یعنی جمع شدن دوستان خداوند که پیام او را از لبان نورانی رسول ا...(ص) گرفته اند، به دل نیوشیده اند و بر ولای علی علیه السلام جان یافته اند.

باری، غدیر، روز وحدت شد وقتی رسول ا...(ص) همه کاروانیان را به یک نقطه و برای شنیدن یک کلمه فراخواند و امروز هم غدیر، روز وحدت است که مومنان به آیات الهی و به کلام رسول ا... چونان چراغ را ه نگاه می کنند و بر صراط مستقیم وحدت گام برمی دارند. تا از غدیر وحدت به بهشت رحمت برسند، آری این عید را، شادمانه باشکوه برادری، جاودانه باید کرد که ما مسلمانان به هر مذهب برادرانیم، برادران حقیقی و دور است از اسلام، هر کس مسلمانی را تکفیر کند و در شمول نفرین پیامبرند کافر کیشانی که خود را مسلمان می خوانند اما حضورشان، اما رفتارشان، اما وجودشان بوی تفرقه، بوی باطل می دهد و دستانشان به خون مسلمانی از سنی و شیعه آلوده است... آری، غدیر روز وحدت است وحدت حول کلام خدا بر مدار رسول ا...(ص) ...

خراسان - مورخ یکشنبه 1393/07/20 شماره انتشار 18807 /صفحه 16/بدون موضوع

/ 0 نظر / 89 بازدید