شب قدر، شکوه بندگی انسان

 * از آسمان - شاید - نبارید اما زمین دریا شد، هم به برکت اشک هایی که تجسم زلال ترین باران بودند و روان ترین چشمه و هم به حضور مردمی که آمده بودند، دریا را در شکلی متفاوت فرادید فرشتگان بگذارند. آمده بودند تا کتاب بندگی را امضا کنند.

* اینان هر کدام خود یک کتاب دعا بودند. دعای مستجاب هم کم نداشتند لااقل لبانشان هر شبانه روز مخصوصا در شب های قدر صلوات را بسیار تجربه کرده بودند.

* شب احیا، فقط شب بیداری نبود، بلکه بیداردلی هم بود و زن و مرد و پیر و جوان آمده بودند تا در رفراندوم عبودیت به عشق، آری بگویند، حتی کودکان و نوزادان هم انگار برای سرایش آری به خداوند آمده بودند...

* حرم بود و احرام بستگان عشق، که دریا شدند، جاری شدند و پرشکوه ترین «رفراندوم» بندگی را شکل دادند، صحن ها صف حاضران بود و خیابان ها نیز هم. همه جا شده بود عرصه قدر تنهایی عشق که به نام علی(ع) پرشکوه تر می شد.

خراسان - مورخ چهارشنبه 1390/06/02 شماره انتشار 17916 /صفحه۱۲/گزارش تصویری

/ 0 نظر / 101 بازدید