حاجی می شوید شما؟

 

دست های خالی را دیده اید که هیچ گاه گرم نمی شود؟ می دانید زمستان برخی ها هرگز به بهار نمی رسد؟ می دانید سفره های خالی بعضی مردم، مثل دشت خشکسالی زده است. اصلا خشکسالی را دیده اید؟ تجربه کرده اید؟ دیده اید زمین در گذر از خشکسالی چقدر ترک بر می دارد انگار آن را شمشیر در شمشیر کرده اند و زخم در زخم. درخت ها را دیده اید هر چند ایستاده، اما می میرند؟دیده اید سنگ ها را که می شکنند... دیده اید این چیزها را؟ اگر ندیده اید نمی خواهد راه دور بروید و رنج رفتن را به بیابان بر خود هموار کنید، سر زدن به بعضی خانه ها در همین شهر، همه چیز را به شما می نمایاند. کم نیستند درخت های امیدی که می خشکند، دل هایی که با زخم فقر، ترک ترک می شوند. کودکانی که کودکی نکرده، نوجوانی نکرده، به جوانی نرسیده پیر می شوند، مثل نهال هایی که در خشکسالی از پا می افتند اما... اگر باران ببارد. اگر باران ببارد... اگر باران ببارد و آسمان به مهر زمین را بنوازد آن وقت از کنار همین درخت های خشکیده هم ترکه هایی می روید و به درخت تبدیل می شود، زخم زمین التیام می یابد و گل ها و سبزه ها ترک ها را می پوشانند. زمین دگرباره چشمه های شادی را از لبخند خویش عبور می دهد و بهار در بهار زیبایی سهم چشمانی می شود که برای تماشا، به سماع می پردازند. اگر آسمان مهر من و تو هم ببارد، اگر از باور و نگاه و دستان ما هم باران مهر ببارد، آن وقت، سفره های خالی چنان پر خواهد شد که دل ها از ناامیدی خالی شود. بچه ها بزرگوارانه، کودکی را هم تجربه خواهند کرد به نوجوانی، سلام خواهند داد و به سلامت از کوچه های جوانی خواهند گذشت اگر همت من و تو و ما و شما و ایشان و همه مسئولان امر با تدبیر همراه شود، دید نیازمندان به در نخواهد خشکید بلکه از محبت تر خواهد شد. دست های خالی، خیل محبت و گرمای مهر را خواهند فهمید و کوچه ها به عطر باور علوی هزار بهار را تجربه خواهد کرد حتی در دل زمستان. اگر من و تو یا علی بگوییم، از همه سو یا علی برخواهد خاست، تا فقر از میان برخیزد و عدالت جای آن بنشیند...جشن نیکوکاری فرصت مناسبی است تا چهل خانه آن سوتر از خانه خویش را به نظر آوریم و با کمک به نیازمندان به اندازه وسعمان، کاری کنیم که مولا امام علی علیه السلام از ما خشنود شود. با محبت به یاری نیازمندان برویم تا رسول مهر و کرامت و امام نور و صداقت که عید میلادشان در پیش است ما را با محبت نگاه کنند. جوری تلاش کنیم و رفتار که زینت پیشوایانمان باشیم و یک نکته دیگر؛ حج راه دوری نیست، مکه همین نزدیکی است اگر محرم درد و نیاز مردم باشیم و پاهامان به ایمان فرصت طواف را در کوچه خانه بندگان خدا داشته باشد می شود همین جا هم شیطان حسد و خودخواهی و بخل را رجم کرد و به صفای ایمان و جوانمردی، نیازمندان جامعه را دریافت. می شود همین جا زیارت ائمه و اولیاءا... را تجربه کرد به گاه رفع نیاز. می شود همه زیبایی ها را این جا تجربه کرد.
صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17223 ، تاریخ انتشار 871222
زنگویی
/ 0 نظر / 3 بازدید