اتوبوس و يک جواب

روزنامه محترم خراسان- سلام عليکم
احتراما" جوابيه‌اي در پاسخ به مطلب « در يک اتوبوس نشسته‌ايم» مورخه 84/11/2 ستون با مسئوليت سردبير و به قلم آقاي غلامرضا بني‌اسدي بشرح ذيل تقديم ميدارم که البته بيشتر بصورت پرسشهايي است که انشاءا... نويسنده محترم جناب آقاي بني‌اسدي پاسخ آنرا خواهند داد و قضاوت را هم به خوانندگان محترم مي‌سپاريم.
1- آيا اگر قبلا" با راننده‌اي هم‌سفر شده‌اي که نه تنها تو را به مقصد نرسانده بلکه بارها تا سقوط به دره و... رهنمونت نموده باز هم حاضري با همان راننده به مسافرت بروي؟
2- آيا اگر بداني راننده‌اي از سلامت نفس لازم برخوردار نيست و مثلا" ( در مثال جاي مناقشه نيست) معتاد به مواد مخدر است آيا حاضري با او هم به مسافرت بروي؟
3-آيا اگر بداني که راننده‌به فکر سلامت تو نيست و در بين راه تو را از اتوبوس مثلا" هنگام اداي فرايض يا ناهار و يا خرابي اتوبوس جا گذاشته و شما عده‌اي از نزديکان خود و رنودي که با اطلاع از مسائل و مخفي شدن پشت نزديکان راننده را با خود به مقصد برده و با سرعت زياد از تو دور شده چطور؟
4- آيا راننده‌اي را به جرم جواني در حاليکه داراي علم کافي و يا حداقل همتراز با علم راننده قبلي است و علاوه بر آن امتحان خود را در مسيرهاي کوتاهتر با موفقيت پس داده و مسافرين نيز از چگونگي رانندگي وي مطلع شده‌اند و در اين اتوبوس جديد تحويل گرفته شده که خود اتوبوس از سلامت لازم برخوردار نيست بايد مدام سرزنش نمود؟ در حاليکه راننده جديد هنوز هيچ خطايي مرتکب نشده است.
5- جنابعالي بين دو راننده که يکي از صفا، بي‌آلايشي و مردمداري و ساده‌زيستي و در عين حال نيرو و شادابي جواني برخوردار است و ديگري کمتر به اين صفات آراسته بوده و تنهاداراي تجربه بيشتري است کدام يک را انتخاب مي‌کنيد؟
البته جواب اين پرسش را خودتان در همان مقاله داده‌ايد.
6- آيا اگر اکثريت مسافرين راننده جوان مورد اشاره را انتخاب کردند بهتر نيست همگي با تشويق و حمايت لازم موجبات دلسردي راننده را فراهم نکنيم؟ چرا به مسافران ديگر مدام اعلام خطر مي‌کنيم؟ در حاليکه فرصت نداده‌ايم راننده حتي يک چهارم مسير مورد نظر را بپيمايد.
7- آيا فکر نمي‌کنيد که اين راننده جوان حداقل به اندازه مسافرين از علم رانندگي و ضوابط و مقررات مربوطه و نيز از دشواري مسير آگاهي دارد؟
8- اصولا" چون مسافران از وضعيت اتوبوس کمتر از راننده مطلع هستند و نيز کلاج و ترمز و فرمان در اختيار آنان نيست و اکثرا" در مسائل خود مشغول و يا در خواب بسر مي‌بردند با کمترين تکان ناگهاني، از جا ميپرند و احساس خطر و نگراني مي‌کنند در حاليکه راننده مي‌داند که چه مي‌کند و در مسير قانوني طي طريق مي‌نمايد.
9- شما بهتر از هر کسي ميدانيد که در روزنامه‌ها و.. بسياري از مخالفتهاي گروهي و حزبي و حب و بغض‌هاي اين چنيني در قالب انتقادهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به عملکرد حريف رخ مي‌نماياند و البته اين را هم ميدانيد که بسياري از خوانندگان و مشترکان روزنامه‌ها کمي تا قسمتي اهل سياست هستند ومسائل را درک مي‌کنند و صد البته مردم ما بسيار با شور و شعور هستند و اين شعور را در انتخابات به نمايش ميگذارند و چون بفهمند راننده‌اي با آراء آنان بازي کرده به هنگامه انتخابات تکليف خود را با راننده‌اي که خلاف نظر آنان حرکت کرده روشن مي‌کنند.
برادر عزيز جناب آقاي بني‌اسدي:
اينجانب فکر مي‌کنم بسياري از مشترکان و خوانندگان روزنامه شما را روزنامه‌نگاري اجتماعي و آشنا به درد مردم و منعکس‌کننده آلام آنها و تحريک‌کننده واقعي احساسات دروني خود ميدانند. اگر ديگر نويسندگان روزنامه در انتقاد از دولت جديد مطلب بنويسند که البته بسياري از آنها را دور از انصاف و تعدادي را قابل پاسخگويي مي‌دانم چون چند سالي بيش نيست که با روزنامه همکاري مي‌کنند شناخت زيادي از آنان نيست ولي حيف از قلم شما که به وادي بازيهاي سياسي افتد. آيا شما طي همين مدت کوتاه به اين نتيجه نرسيده‌ايد که دولت جديد حقيقتا" بدنبال رفع محروميت از محرومين و بر خورد با مفسدين با جديت هر چه تمامتر مي‌باشد؟
« والسلام» الف- ي

/ 0 نظر / 96 بازدید