پایان آرامش برای صهیونیست ها

اول: صهیونیست ها، اشتباه کردند، درست مثل زمان حمله به لبنان که در جنگ ٣٣ روزه از حزب  الله شکست خوردند، این بارهم نتیجه ای جز شکست نخواهند داشت، این را آینده ثابت خواهد کرد.آن ها، پهنه مبارزه با حزب  الله را از لبنان فراتر بردند و باید فراتر از پهنه لبنان هم پاسخ  بگویند و این حق برای حزب  الله محفوظ است که برای مقابله به مثل، در دیگر مناطق هم جبهه مبارزه را علیه عناصر و منافع صهیونیزم بین المللی باز کند و این بیش از همه به ضرر خود صهیونیست  هاست چه گستره منافع و فراوانی عناصر وابسته به آن ها و مقامات آنان می تواند فراوانی هدف ها را درپی داشته باشد که در فرآیند مقابله به مثل، به نفع حزب  الله خواهد شد.
دوم: در مکتب تشیع، شهادت هیچ گاه شکست ترجمه نشده است، بلکه ترجمه تطبیقی و صحیح پیروزی است که مبارزه را در اوج به آغازی دیگر پیوند می زند. شهادت عماد مغنیه، فرمانده دلاور حزب الله هم یک آغاز دیگراست در مسیر پیروزی جبهه حق و در این تردیدی نیست.
سوم: در مدرسه تشیع ما معلمی به نام مولا امام حسین (ع) داریم ، که درس زندگی بر مدار شهادت را در همیشه زمان تدریس می کند به این شرح که تا هر وقت و هرجا، ستم و ظلم و بیداد و تجاوزگری است هرجا فساد دامن گستر می شود، باید در برابرش ایستاد و قامت افراشت به اصلاح حتی اگر پایانش تیغ باشد و دشنه، چنان که در کربلا بود و کربلا هم از همین رو سرمشق همیشه ماند که یزید هست، ظلم هست، بیداد هست، دروغ هست، فریب هست، حالا به هر نام و به هر نشان و در هر مکان. امروز کربلا جایی است که مومنان نفس می کشند ویزید امروز، نه نام یک کس که نام یک مرام و مسلک به نام صهیونیزم است و هرکس در برابر این یزید باشد، نام خویش را در جای هفتاد و سومین یاور حسین (ع) نوشته است. ردیفی که به فراوانی همه آدم های مجاهد و حق طلب جادارد.
چهارم: حاج رضوان ما، به بهشت پرکشید تا راه رسیدن به حقیقت را به همه جوانان حزب اللهی نشان دهد و باشد که از این پس مسیرشهادت و یزید ستیزی پر رونق تر شود. باشد که از این پس هیچ  کجای جهان برای صهیونیست ها، امن نباشد. باشد که از این پس فردایی باشد روشن برای لبنان یک پارچه، برای انسجام ملی سرزمین زخمی لبنان، برای پیروزی لبنان، برای هم دلی دل های عاشق. فردایی باشد بر مدار عشق با محوریت حق در لبنان ، فردایی عاری از صهیونیزم...(ص-۳)

 

/ 0 نظر / 97 بازدید