تو آمدی و ما بزرگ شدیم امام!

 

آمدی

بسان رسولان عزت

و ما

همه فرزندان این خاک پاک

بزرگ شدیم

بزرگ بزرگ!

آن قدر که دنیا- با همه بزرگی اش-

در نگاهمان کوچک می شد

کوچک کوچک

تو آمدی

و ما

همان نسلی که نوید طلوعمان را

پیشتر داده بودی

که از اصلاب و از گهواره ها

به «سربازی» خواهیم آمد

عاشقانه به «خدمت» آمدیم

و در برابر تاریخ

خواندیم

و عاشقانه خواندیم

خمینی ای امام

و شدیم

همه یک امت

برای نماز زندگی

که تو امامش بودی

و با تو عهد بستم

و بر این عهد استوار ماندیم

از آن روز در رکاب تو

تا امروز در رکاب جانشین تو

و تا همیشه در رکاب حضرت عشق

تو آمدی

و خورشید

به عشق

از افق معرفت

- چشم نوازتر از همیشه-

طلوع کرد

و ما

باز بزرگ شدیم

به استقلال

به آزادی

به جمهوری اسلامی ...

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1389/11/12 شماره انتشار 17762 صفحه اول
/ 0 نظر / 101 بازدید