حماسهِ زنان در انقلاب

انقلاب، یک خیزش مردانه نبود بلکه یک نهضت انسانی بود که زنان در کنار مردان پا به میدان گذاشتند و تا آخر ایستادند.

انقلاب را اگر بخواهیم به جهاد تشبیه کنیم باید بگوییم یک نوع جهاد دفاعی بود که زن و مرد را به میدان مجاهده کشاند. مطمئن می توان گفت که اگر زنان پای کار نهضت نبودند، انقلاب، اصلا پیروز نمی شد. اصلا در هیچ حوزه ای نمی توان گفت که با نیمی از ظرفیت که مردان باشند پیروزی حاصل می شود پس انقلاب را، پیروزی را، باید به نام تمام ملت ایران نوشت. به نام زنان و مردانی که برخاستند تا خواسته های حق خود را به کرسی بنشانند.

برخاستند تا برای«استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» از جان بگذرند تا فضایی فراهم شود که این جهانشان را چنان بسازد که آن جهانشان را هم تدبیر کند که زیبا گفته است جاودان یاد دکتر شریعتی در مناجات هایش که خدایا! چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت.

انبیاء، ائمه، علما، صلحا و اولیای خدای رحمان هم همه وجه همت شان این است که «چگونه زیستن» را به ما بیاموزند، چگونه مردن، ادامه چگونه زیستن است مثل هر فرایند طبیعی که مقصد در انتهای مسیر حرکت است. انقلاب هم قرار بود و هنوز هم قرار است که مسیر حرکت را چنان اصلاح کند که مفاسد نتوانند رهزن ایمان و امید مردم شوند.

این که گاه می بینیم دستی دراز می شود به بیت المال و فاجعه ای به اسم اختلاس می آفریند. این که برخی افراد را می بینیم که چنان پت و پهن بر سفره انقلاب می نشینند که جایی برای دیگری نماند.

این که برخی به بیت المال معنوی مردم شبیخون می زنند در جنگ فرهنگی، این که... همه و همه بیماری هایی است که به جان انقلاب می افتد. زخمی است که شیطان می خواهد بر چهره انقلاب بگذارد والا نهضت، به ذات خویش سلامت است لذا بعد از هر بیماری، با طی کردن دوران نقاهت، خیلی زود از جا برمی خیزد و در پای حق مردم، بر پای می ایستد.

باری انقلاب، این نهضت فراگیر فرهنگی، متعلق به زنان و مردان ایران است و اگر نگوییم حق زنان و سهم زنان در قیام، بیش از مردان بود، لااقل در اندازه آنان بود اگر چه من همچنان معتقدم سهم زنان بیشتر بود. یکی از دلایلش هم این که هم خود مبارزه می کردند و هم سنگر مبارزه را چنان امن نگه می داشتند که مردان با طیب خاطر پنجه در پنجه دشمن شوند.

مرد وقتی می تواند با همه وجود به صف دشمن زند که از سنگر خانواده خود خاطرجمع باشد و زنان این خاطر جمعی را فراهم می کردند و خود هم در خط مقدم، می جنگیدند لذاست که من سهم آنان را در انقلاب، بیشتر می دانم....

 

خراسان جنوبی / شماره : 2645/ دوشنبه ۱۶ بهمن-۱۳۹۶/ صفحه 2 / اخبار

 

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19751&pid=2&type=0

 

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/187430


/ 0 نظر / 94 بازدید