هدف را گم کرده ایم انگار!

با پدیده جا به جایی ارزش ها مواجهیم. بدون این که توجه ما بر انگیخته شود، ارزش هایمان در گذر زمان تغییر کرده است. چون این تغییر نرم اتفاق افتاده است و گام به گام، حساس هم نشده ایم والا باید واکنشی می داشتیم در اندازه این تغییر. اجازه بدهید با مثال بحث را ادامه دهیم تا بهتر متوجه این تحول شویم، مثلا؛ اول انقلاب، سرمایه داری یک ضد ارزش تلقی می شد و تظاهر به برخورداری هم طرف را در جایگاه سیبل برخورد توده ها قرار می داد و کار تا جایی پیش رفته بود که سرمایه دار هم با پیکان آمد و شد می کرد و جرات نمی کرد بنز خود را از پارکینگ به خیابان بکشاند چون نگاه مردم را می دانست واز آن حذر می کرد اما امروز نگاه کنید خیابان ها را! پر است از خودرو های گران قیمت و بدتر از این مسابقه تجمل میان مردم. در این نگاه هرکس خودروی گران قیمت تری داشته باشد دستش بالاتر است! هرکه مالش بیش، احترامش بیشتر! بر عکس قضیه هم صادق است؛ هر که احترامش بیش، در می یابی که مالش هم بیش است! اندک تاملی به ما می فهماند که ملاک هایمان با اول انقلاب عوض شده است. آن زمان، ما به “انسانیت” افراد احترام می گذاشتیم نه به دارایی آنان. اثرگذاری اجتماعی افراد در طریق خدمت به مردم مهم بود نه اینکه انباشت ثروت اهمیتی داشته باشد. اصلا بد می دانستیم و از نگاه دینی و انقلابی هم توجه می کردیم که تکاثر و کنز و ثروت اندوزی، ضد ارزش شمرده می شد اما امروز…. جرات نمی کنم بگویم برای بسیاری از ما یک جا به جایی دیگر و حتی یک انقلاب دیگر اتفاق افتاده است که ما را برگردانده است به چهل سال پیش.ما با به هم ریختگی هدف ها گرفتار شده ایم که به جا به جایی ملاک ها هم رسیده ایم. استاد عالی قدر، مرحوم آیت ا… صفائی حائری در صفحه ۲۸ کتاب روزگار ستمگر می فرماید: ” چرا ملاک‌ها جا به جا مى‌شوند؟چرا ملاک‌ها در هم ریخته شده است‌؟ چرا خوب‌ها با بدها جایشان عوض شده است‌؟ چرا به فلانى که تا دیروز خوب بوده امروز مى‌گوییم بد؟ چرا به فلانى که تا دیروز بد بوده امروز مى‌گوییم خوب‌؟ تحوّل آدم‌ها، به هم ریخته شدن ملاک‌هاى خوبى و بدى به خاطر تحوّل در اهداف است. مادامى که اهداف را رها نکرده‌اید و پشت سر نینداخته‌اید مسأله‌اى نیست ولى وقتى که اهداف پشت سر انداخته شد خواه ناخواه موازین از دست مى‌رود. لازمه تحوّل در ملاک‌ها این است که تحولى در اهداف رخ داده باشد. اگر جامعه‌اى اهدافش را پشت سر بگذارد و از خواسته‌هاى دیروزش چشم بپوشد، خواه و ناخواه چیزهایى که دیروز خوب بوده امروز بد خواهد شد. ” فکر می کنم باید دوباره با اصلاح نگاه و اصلاح هدف و تغییر ملاک ها ، خود را به سر خط انسانیت برسانیم. باید دوباره برای ما انسان و میزان تاثیر او در پیشرفت دیگران ارزش پیدا کند تا از ارزش بدلی ها کاسته شود. باید هدف های خود را به روز رسانی کنیم تا در روزمرگی به مرگ ارزش ها مبتلا نشویم….


ب / شماره 3665 / شنبه 16 تیر 1397 / صفحه اول و 3/

http://www.birjandtoday.ir/?p=60885


/ 0 نظر / 125 بازدید