حمایت از کالای ایران و دو نکته


طنز نیست، درد است، درد! واقعیت تلخی است که گاه عامدانه- نمی گویم عالمانه که اگر اهل علم بودیم و نسخه نوشته و نانوشته دشمن را می خواندیم و چنین نمی کردیم- و گاه نادانسته در رفتار ما و حتی رفتار سازمانی ما بروز می کند و در عمل مان ظهور می یابد چیزی است شبیه اینکه به طنز نوشته اند؛

دیالوگ مدیران روابط عمومی و بنرسازان!

آقا یه بنر می‌خواستم

موضوعش؟

بنویسین سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد

بنر ایرانی یا کره‌ای؟

فرقش چیه؟

بنر ایرانی رنگش زود میره،دو تا باد هم بخوره پاره میشه!

قربون دستت رو کره‌ای بزن!

پس شد:سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد!

طنز نیست این تلخ نوشته بلکه دردی است که تا عمق استخوان را می سوزاندو واقعیتی است عاری از حقیقت که جبهه حق را تضعیف می کند. طنز نیست، تیغ است که می برد و می درد و خاکریز خودی را به توپ می بندد. یعنی با دست خودمان، دارد نفس مان را می گیرد و من در عجبم که چرا ما دست از گلوی خود برنمی داریم؟ این چه غفلتی است که دارد قاتل جان مان می شود و نان و قاتق را به بیگانه می دهد؟ نمی دانم چرا سفره را از پیش بچه های گرسنه خودمان برمی داریم و پیش روی بیگانه شکم سیر ، پهن می کنیم. ببخشسید، عصبانی هستم از این رفتار که در جامعه دارد غالب می شود. دلخورم از هموطنانی که به کالای بیگانه ، دل می بازند و گرمای بازار آنان را فراهم می کنند. این البته فقط ما مردم نیستیم که این مسیر خطا را می رویم. سازوکار های قانونی هم گاه مثل ما ، پنجه بر گلوی مان می گذارد. به این ماجرا توجه فرمایید که یک اهل اقتصاد نوشته است، لطفا با دقت و محاسبه گری هم بخوانید؛

دو شرکت که یکی تولیدی است و یکی سرمایه گذاری

هر کدام یک میلیارد تومان پول دارند

اولی که امکاناتی هم باید داشته باشد این پول را صرف خرید مواد اولیه کرده و کالایی را تولید میکند که کالای تولیدی را به 1.4 میلیارد تومان میفروشد. 200 میلیون تومان هزینه های حقوق و سربار تولید میدهد و 200 میلیون تومان سود میدهد

البته مثلا مطالباتش هم به موقع نقد می شود!!!!!

اخر سال دارایی دفاترش را قبول میکند!!! و فقط 25 درصد سود خالصش یعنی 50 میلیون را می گیرد

در پایان سال 1.150 میلیون تومان دارد

و اما شرکت دوم: پولش را در بانک می گذارد، نه کارگری استخدام کرده، نه بیمه ای به سراغش امده

و مدیرش هر روز در پارک قدم می زند و از هوای بهاری لذت می برد...

پایان سال 1.200 میلیارد پول دارد که دارایی هم معاف از مالیات می داندش و این می شود حمایت از تولید و کالای ایرانی!!!

دوباره بخوانید لطفا این حساب و کتاب را. فکر نمی کنید برای حمایت از کالای ایرانی باید در نگاه مدیران و آحاد مردم یک انقلاب صورت گیرد تا کار به سامان آید؟!

ب / شماره 3592 / چهار شنبه 15 فروردین 1397 / صفحه اول و 3


/ 0 نظر / 102 بازدید