ارتش فدای ملت، ملت پناه ارتش

سیل و بازخوانی یک شعار راهبردی؛ 

▫️ارتش فدای ملت. ملت پناه ارتش.... این یک شعار محوری است که سربازان در مراسم مختلف مثل سرود ملی، بیان می‌کنند. البته این شعار، رسم‌الخط رفتاری و باور همه نظامیان است. چه سبز بپوشند به پاسداری یا یونیفورم ارتش به تن داشته باشند یا در نیروی انتظامی به خدمت، افتخار داشته باشند. 

▫️نیروهای مسلح در ادبیات دینی هم به تعبیر باشکوه"والجنود باذن الله حصون الرعیه" پناه امن و فدایی غیرتمند ملت‌اند و برج و بارویی چنان بلند دارند که بیگانه نتواند به چپ، زخم در امنیت ملی زند. اینان در هنگام خطر، به آن شعار عمل می‌کنند؛ چنان که در ماجرای حوادث آبی اخیر نیز، آبروی ملک و ملت شدند و با ایفای نقش قانونی خویش در کنار دیگر نهادهای مسئول و به‌ویژه مردم مهربان، خشم طبیعت را مهار کردند و مهربانی را معنایی نو بخشیدند. باید شان خدا قوت گفت و به فهم تازه‌ای از اعجاز حضور همدلانه رسید که دل‌های زخم خورده از خطر را التیام می‌بخشد.

 

شهرآرا نیوز / چهارشنبه 7 فروردین 1398 ساعت 21:30

@Shahraranews


/ 0 نظر / 24 بازدید