پرواز کنسل شد! همین

 

پرواز کنسل شد! به همین راحتی با ۳ کلمه، خط قرمز می کشند بر هر چه برنامه ریزی است، بر هر چه برنامه است، ککشان هم نمی گزد که ادای این کلمات در عین خونسردی، مثل سوهان - با آج های بلند - کشیدن به اعصاب و روان مردم است، مثل به مسخره گرفتن مردم است مثل... کسی هم پاسخگو نیست! این روایت مسافرانی است که سحرگاهان شنبه به فرودگاه شهید هاشمی نژاد رفتند تا با پرواز 5:15 بامداد راهی تهران شوند آنان با هزار استرس از نیمه خواب برخاستند، خود را به فرودگاه رساندند اما شنیدند، پرواز کنسل شده است، بی آن که برای آن جایگزینی در ساعت های بعد اعلام شود. گفتند بلیت هاتان را پس بدهید به آژانس و... این شد همه جواب آقایان مدعی، مسئولیت و مدیریت!

البته منصفانه این است که با توجه به مه آلود بودن هوا، نقد به اصل لغو شدن پروازها نداریم و آن را نتیجه طبیعی شرایط می دانیم اما آنچه محل بحث است نفهمیدن نحوه مواجهه آنان با مردمی است که برای زندگی خود برنامه ریزی کردند. خدا بیامرزد، پدر گاراژدارهای قدیمی را اگر، اتوبوسی به هر دلیل سر ساعت نمی رسید، از هر جا شده، اتوبوس پیدا می کردند و مسافران را بر زمین نمی گذاشتند تازه، مشتی وار عذرخواهی هم می کردند. اما امروز، بلند پروازان مدیریت سفرهای هوایی، بی عذرخواهی، در کمال خونسردی، در ۳ کلمه، اعلام می کنند پرواز کنسل شد! حالا این مشتری مداری، رعایت اخلاق حرفه ای، احترام حقوق شهروندی، حرمت گذاشتن به مقررات را ببینید و مقایسه کنید با دیگر کشورها که شرکت های هوایی چگونه با مسافران خود برخورد می کنند. چگونه به حقوق آن ها احترام می گذارند و چگونه در مواقعی چنین غرامت می پردازند اما این جا، همه اخلاق حرفه ای، حقوق شهروندی، غرامت و عذرخواهی خلاصه می شود در ۳ کلمه که در کمال خونسردی اعلام می شود؛ «پرواز کنسل شد!».

حالا با این نظم پروازی و اخلاق حرفه ای، می خواهیم گردشگر خارجی هم جذب کنیم! می خواهیم آن ها که نظم آهنین شرکت های هواپیمایی دیگر کشورها را تجربه کرده اند و برای دقیقه به دقیقه وقت خود ارزش طلا قائلند را بیاوریم و آن وقت کبریت بکشیم به آبروی یک کشوربزرگ و... باور کنید، همه گردشگران خارجی که دنبال ولنگاری نیستند بلکه بسیارشان می خواهند جاذبه ها را، میراث کهن را، زیست مردم و... را ببینند اما این گردشگران برای وقت خود ارزش حیاتی قائلند، تا وقتی نظم و قانون و حقوق شهروندی و اخلاق حرفه ای ما این است، همان بهتر که گردشگر خارجی به ایران نیاید، چون برای او قابل پذیرش نیست که پرواز کنسل شود و همه برنامه هایش به هم بخورد و به جای گرفتن غرامت و حداقل شنیدن عذرخواهی بشنود که یک نفر و بدون این که حداقل احساس همدردی در کلام او دیده شود، در کمال خونسردی اعلام می کند «پرواز کنسل شد!».

خراسان - مورخ یکشنبه 1393/08/18 شماره انتشار 18828 /صفحه16/بدون موضوع

/ 0 نظر / 91 بازدید