این جا حرم است و مردمان برای نجوا با خداوند آمده اند

این جا حرم است

حریم عصمت

و به پناه می آیند

مردمان آهوانه

از کید صیادی که

هزار تیر در چله دارد

و به هر تیر هزار خدعه

صیاد

در پی آدمیان می آید

به شیطنت

اما...

اما وقتی آدمیان

آهوانه

به حرم پناه می برند

هیچ صیادی را

توان پا گذاشتن در آن حریم نیست

و می آیند آدمیان

- آهوانه -

و سر می گذارند

- به سجده -

بر خاک حرم برای خدا

و سر برمی دارند به بندگی

و قد می کشند به عشق

و دستان خویش را

- به جای دو بال -

کبوترانه به پرواز درمی آورند

پرواز تا آستان دوست...

این جا حرم است

و حریم آفتاب عصمت

نگاه ها این جا آهوانه می شود

و دست ها کبوترانه

و لب ها چشمه می شود

جاری

با کلماتی از جنس نور

از جنس معرفت

سبحانک یا لا اله الا انت

الغوث

الغوث

خلصنا من النار یا رب...

و جهنم خاموش می شود

و بهشت می شود جان آدمیان

و بهشت می شود همه جا...

خراسان - مورخ چهارشنبه 1392/05/09 شماره انتشار 18466 /صفحه اول و ۲/عکس نوشت

/ 0 نظر / 95 بازدید