آسيب پذير!

تاكنون هيچ يك از دولت ها نتوانسته اند اقشار آسيب پذير كشور را شناسايي كنند. اين عين جمله اي است كه كبيركوهي خبرنگار خراسان در كرمانشاه به نقل از رئيس سازمان اقتصادي و دارايي اين استان مي نويسد به اضافه اين كه عباس قلي اميني اجراي كامل اصل ٤٤ قانون اساسي را نيازمند پيش زمينه اي به نام شناسايي اقشار آسيب پذير دانسته است... اما...
راستي آيا پذيرفتني است پس از قريب به سه دهه كه از پيروزي انقلاب مي گذرد و جمهوري اسلامي مستقر شده است، هنوز اقشار آسيب پذير كه هر روز نامي بر آن ها نهاده مي شود، هنوز شناسايي نشده باشند، پس اين همه شعار چه معنا دارد البته من هم با « اميني» موافق هستم كه اگر شناسايي مي شدند بايد چنان برنامه ريزي مي كرديم كه در هيچ نقطه اي از كشور فقر نتواند مردم را شكار و ايمانشان را شهيد كند. اگر مي ديديم و برنامه ريزي مي كرديم كه نبايد بشاگردها و ماخونيك ها در گوشه گوشه كشور و گاه حتي در متن شهرها وجود مي داشت و نبايد در واپسين سال هاي دهه سوم پيروزي، شاهد گزارش هزار فرسنگ زير خط فقر در خراسان جنوبي مي بوديم، آن هم پس از آن كه طرح هاي سفر هيئت دولت صد درصد اجرا شده باشد! ما اگر برنامه داشتيم، ديگر اين همه فاصله ميان طبقات مردم نمي افتاد كه يكي آسمان را به زير پا كشد و ديگري زمين هم سقف بالاي سرش نباشد...
نگفته و نديده پيداست كه اين مقام درست مي گويد كه اگر نه اين بود، روزگار هم اين نبود، اما نكته اين است كه چرا نسبت به اين مسئله اين قدر غفلت شده است
مقصر كيست و مسئول ظرفيت هاي سوخت شده، استعدادهاي هدر رفته و رنج هايي كه روزافزون شده اند و مي شوند كيست اين درست كه ما را دست به جايي نمي رسد و صدامان نيز هم، اما آه و ناله آسيب ديدگان را خدا مي شنود و... بگذريم! خدا كند با شناسايي اقشار آسيب پذير و آسيب خورده و نيازمند كه عيال حكومت هستند، دستي به تدبير به ياري شان بشتابد و با تحقق اصل ٤٤ قانون اساسي، اساس زندگي اينان نيز بر محور قانون عدالت، شكل بگيرد و هر روز از قطر فقر و تعداد آسيب پذيران كاسته شود... خدا كند...(ص-۶--۱۵/۶/۸۶)

/ 0 نظر / 109 بازدید