گناباد

توضيحي‭ ‬بر‭ ‬يك‭ ‬نوشته
؛گناباد‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬گناباد‭ ‬ مقايسه‭ ‬كرديم


؛بعضي‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬گناباد‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬نوشته‭ ‬‮«‬اشك‭ ‬شيطان‭ ‬در‭ ‬گناباد‮»‬‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬روزنامه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نوشته‭ ‬گلايه‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬معتقد‭ ‬بودند‭ ‬آن‭ ‬نوشتار‭ ‬درست‭ ‬نبوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گناباد‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬خيلي‭ ‬شهرهاي‭ ‬ديگر،‭ ‬كمتر‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬است‮.‬‭ ‬درست‭ ‬هم‭ ‬گفته اند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬دانيم‭ ‬گناباد‭ ‬واقعا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خيلي‭ ‬جاها‭ ‬پاك تر‭ ‬است‮.‬‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اول‭ ‬سال‭ ‬‮٤٨‬‭ ‬تا‭ ‬آذرماه‭ ‬همان‭ ‬سال،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬كشف‭ ‬‮٥/٢‬‭ ‬تن‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬در‭ ‬استان،‭ ‬سهم‭ ‬گناباد‭ ‬‮٤٣‬‭ ‬كيلو‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٥٨‬‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬سهم‭ ‬گناباد‭ ‬كاهش‭ ‬يافته‭ ‬است‮.‬‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬نوشتار‭ ‬گناباد‭ ‬با‭ ‬جاي‭ ‬ديگر‭ ‬مقايسه‭ ‬نشده‭ ‬بود‭ ‬بلكه‭ ‬گناباد‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬گناباد‭ ‬مقايسه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬فلان‭ ‬شهرستان‭ ‬هم‭ ‬بسيار‭ ‬بيشتر‭ ‬دچار‭ ‬مشكل‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬باشد‭ ‬نمي‮ ‬توان‭ ‬براي‭ ‬شهري‭ ‬نجيب‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬مفاخر،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اندكي‭ ‬آلودگي‭ ‬هشدار‭ ‬نداد‮.‬‭ ‬گناباد‭ ‬شهري‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬مردماني‭ ‬خوب تر‭ ‬كه‭ ‬اندكي‭ ‬نازيبايي‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زياد‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مي‮ ‬آيد‮.‬‭ ‬درست‭ ‬مثل‭ ‬پيراهني‭ ‬سفيد‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬لكه‭ ‬سياه‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬چشم‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬گيرد‮.‬‭ ‬گناباد‭ ‬شهر‭ ‬علامه‭ ‬بهلول‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ديار‭ ‬پاكان،‭ ‬پاك‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬باقي‭ ‬بماند‭ ‬حتي‭ ‬از‭ ‬اندكي‭ ‬آلودگي‭ ‬اما‭ ‬تا‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬زيبايي‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬چون‭ ‬گل‭ ‬در‭ ‬باغ‭ ‬گناباد‭ ‬افزون‭ ‬و‭ ‬بهار‭ ‬را‭ ‬ميهمان‭ ‬هميشه‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬بايد‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬حق‭ ‬هم‭ ‬همين‭ ‬است‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 107 بازدید