اعتیاد؛ این آسیب جرم آفرین

 
 

«اعتیاد، جرم نیست اما آسیب اجتماعی است که سومین تهدید امنیت جهانی به شمار می رود» این را قاضی بخشی محبی در شورای بهداشت شهرستان مشهد می گوید تا هشدار داده باشد که اگرچه «اعتیاد» به تنهایی جرم نیست تا معتاد مجرم باشد اما وقتی این آسیب اجتماعی شخصی به سلامت جامعه آسیب می زند باید نسبت به آن حساس بود و همگان را نیز در این باره حساس کرد. ما در علم اصول نیز چیزی به نام مقدمه واجب داریم که به موقع واجب است مثل وضو که به تنهایی مستحب است اما چون نماز جز با وضو مقدور نیست و نماز هم واجب است، پس وضو برای نماز از باب مقدمه واجب، واجب می شود چون انجام واجب نماز بر انجام آن مترتب است. این قاعده، یک مفهوم هم به دست می دهد و آن این که مقدمه حرام، نیز شاید حرام باشد مثل این که کندن زمین به خودی خود اشکال ندارد اما اگر برای این باشد که مردم در آن بیفتند معلوم نیست همین کندن زمین نیز حرمت پیدانکند، گذشته از این، قاعده لاضرر، هرگونه ضرر جسمی و حیثیتی را منع می کند، پس از آن جا که اعتیاد هم به جسم و هم به حیثیت و شخصیت فرد آسیب و ضرر می رساند می توان آن را حرام دانست چنانکه برخی فقها استعمال مواد مخدر را حرام می دانند، جلوگیری از ارتکاب حرام نیز با توجه به فلسفه امر به معروف و نهی از منکر نیز بر همگان واجب است. مردم باید با توجه به مراتب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آن واکنش نشان دهند و نظام نیز با توجه به شان حکومتی باید در برابر آن بایستد و جلوی مواد مخدر در اشکال مختلف آن را بگیرد و برای درمان معتادان نیز برنامه ریزی شده اقدام کند. مردم نیز در این مسئله تمام قد پشت نظام می ایستند. چنان که تاکنون ایستاده اند و هزینه اش را نیز با خون فرزندان خود پرداخته اند. بگذریم، قاضی بخشی محبی در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه که روز پنج شنبه 90.10.22 در صفحه ۶ جامعه به چاپ رسید، بر یک نکته دیگر هم تاکید می کند؛ «بیشترین جرایم سرقت و طلاق نیز به اعتیاد مربوط می شود» و این یعنی اگر می خواهیم جرایمی مانند سرقت و آسیب هایی مثل طلاق اتفاق نیفتد باید برای بحث اعتیاد، چاره اندیشی کنیم، چون تجربه نشان می دهد، هرجا اعتیاد آمد، غیرت و قدرت و حمیت و هویت و... همه از در دیگر می رود و معتاد که نسبت به سلامت خود تعهد ندارد، نسبت به آبرو و حتی ناموس خود هم بی تعهد خواهد شد. وقتی دست به سرقت و مال حرام می زند از حرام های دیگر هم روی برنخواهد گرداند. پیامدهای اعتیاد در حوزه خانواده و ناموس آن قدر تلخ است که، بازگو کردنش هم کلمات را و قلم را شرمنده می کند و همان به که بازگو نشده بماند تا بوی آن مشام را نیازارد. صد البته این قصه تلخ و ماجراهای سیاه اعتیاد به گوش و هوش همه آشناست. بگذریم حرف آخر این که همه ما از متولیان و مسئولان امر تا ما مردم عادی باید نسبت به اعتیاد، حساس باشیم و نسبت به مواد مخدر و قاچاقچیان و معتادان نیز هم...

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1390/10/25 شماره انتشار 18031 /صفحه۶/جامعه
/ 0 نظر / 4 بازدید