«پهلوانان» در «گلريزان»

  *امروز روز قشنگي است، يک روز زيبا با رايحه دل‌انگيز طلوع يک گل بهشتي، عيد ميلاد مردمي که ترجمان «کرامت» است و تفسير «بزرگي» و «گذشت» است به نام آسماني «حسن مجتبي» روز قشنگي است امروز که خلقت زيباترين گلشن را به بشريت هديه کرده است تا پيامبر مهرباني و همه آناني که به مهر و مهرباني ايمان دارند، صميمانه لبخند بزنند...
* امروز روز قشنگي است و زيبا‌باوران پيرو «کريم اهل بيت» در «بيرجند» قصد آن دارند تا کاري «حسني» کنند، «درهاي آهني» را بشکنند و «قفل»هاي «محبس» را به «کليد محبت» و جوانمردي بگشايند و سرماي آشيانه‌ها را به گرماي مهماني که به برکت عيد ميلاد امام حسن باز مي‌آيد تبارانند.
*امروز روز قشنگي است و در بيرجند، پيروان امام مجتبي، عزم گلريزان دارند، و برآنند تا بيايند. «بي‌نام»، گل بريزند، «بي‌نشان» و کريمانه، بگذرند مثل يک «پهلوان» که سنت کريمانه حضرت مجتبي پهلوان‌پرور است.
*روز قشنگي است امروز و 28 به زندان مانده‌اي که از بد حادثه، گرفتار آمده و توان پرداخت ديه را ندارند، چشم به راه دارند، راهي که به برکت قدم‌هاي پهلوانان هموار و روشن خواهد شد...
*امروز، روز قشنگي است و در خانه اين 28 نفر نيز چراغ اميد روشن شده است. اميد به اينکه پدر خانواده باز خواهد آمد تا کوچولوها، روزشان را در حسرت نگاه پدر به شب نرسانند و در شب هم به حسرت ديدن پدر در خواب، گرفتار نيايند.
*امروز، روز قشنگي است و مطمئنم. بيرجندي‌ها امروز، نشان خواهند داد، عهد آنها با کريم اهل بيت ناگسستني است

/ 0 نظر / 92 بازدید