شهید، بی نیازترین است

برای روحانیونی که عمامه شان اندازه کفن بود

عمامه اش

اندازه کفنش بود

اما او را

به کفن احتیاج نبود

که شهید را

جامه خونین

زیباترین کفن است

چنانکه

غسل خونین

از آب پرشکوه تر

چنان که مولانا سرود

خون شهیدان را ز آب اولی تر است

این خطا، از صد صواب اولی تر است

عمامه اش

اندازه کفنش بود

اما شهید را

در جامه رزم

با گل های خون

شکوهی صد چندان است

و روحانیان را

که قلمی شهادت آفرین دارند

و کلامی شهود انگیز

زیباترین پاداش

شهادت است

و پرشکوه ترین نیز هم

آنان

کلمه شهید را

نزدیک تر از هر عنوان دیگر

به اسم خویش می خواهند

حجت الاسلام شهید ...

آیت ا... شهید ...

و این قرب شهادت است

که آنان را حجت مسلمانی می کند

و نشانه خدا

عمامه اش

اندازه کفنش بود

اما شهادت او را

از کفن، از آب

از دنیا

از همه چیز

بی نیاز کرده بود،

از همه چیز ...

 

  خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1390/12/02 شماره انتشار 18060 /صفحه۷/فرهنگی

/ 0 نظر / 91 بازدید