سیستان و بلوچستان و پرچم های عزا

 

سوگواری برای پیامبر رحمت و وحدت یک ارزش است و انسان را ارزشمند می کند، اما این ارزشمندی، زمانی مضاعف می شود که شیعه و سنی که در مجالس بزرگ داشت و سوگواری حضرت رحمة للعالمین می نشینند، توان ایستادن برای عمل به رهنمودهای حضرتشان را داشته باشند.

 

سوگواری، زمانی سفیدی راه فردا را فراراه ما قرار می دهد که درس های آن حضرت را به عمل درآوریم،آن گونه که خود ایشان بدان عمل می فرمود. ایشان میان یاران خود،عقد اخوت بست و هر کس را با دیگری برادر اعلام فرمود تا سنت حسنه برادری در جامعه اسلامی چنان گسترش پیدا کند که همه مسلمانان،برادر و خواهر هم باشند چه در اعتقاد اسلامی،خویشاوندی اعتقادی فراتر از خویشاوندی خونی است،رابطه قطع شده خویشاوندی حضرت رسول با ابولهب به «تبت یدا ابی لهب» چنان روشن است که نیاز به شرح ندارد اما در جامعه اسلامی عهد حضرت رسول (ص) مسلمانان بر اساس عقیده برادر شدند و سلمان فارسی به مقام شامخ «منا اهل البیت» رسید. امروز نیز باورمندان آیین محمد (ص) و مرام و روش و سیره زندگی حضرتشان باید عهد برادری تازه کنند و با مهندسی زندگی برادرانه، آموزه های دیگر دین مبین را هم به عمل درآورند، آن وقت به درجه ای خواهیم رسید که نه تنها در مجالس سوگواری رسول مکرم (ص) کنار هم خواهیم نشست که با هم، محمدی وار زندگی خواهیم کرد.

سیستان و بلوچستان با مردمان فهیم و مومنش می تواند تابلویی زیبا از اخوت محمدی باشد و این روزها که مومنان در سوگ رسول رحمت، سیاه پوشیده اند و در ماتم سبط اکبرش امام مجتبی (ع) که به نقل صحیح از دانشمندان شیعه و سنی، به فرموده پیامبر اکرم (ص) یکی از دو سید جوانان اهل بهشت است، به سوگ نشسته اند، فصل مناسبی است برای تعمیق این برادری و تاکید بر مشترکاتی که برادری را عمقی افزون تر می بخشد.

اگر ما در این استان بتوانیم اخوت اسلامی را به خوبی اجرا کنیم، برای جهان اسلام به اسوه و الگویی روشن بدل خواهیم شد،اسوه ای که در آن در پرتو برادری، امنیت، رفاه،آسایش،توسعه،کمال، دانش، بینش و... در حد بالا خواهد بود و هر کس رهگذارش به این دیارافتد، احساس تعلق خاطر و شوق ماندگاری در منطقه در وی افزایش خواهد یافت.این روزها در دیار آفتاب،در سیستان و بلوچستان،سوگواران رسول ا... (ص) و فرزندانش، پرچم های سیاه عزا را به اهتزاز درآورده اند و به یقین می گوییم با تحقق عملی آموزه های نبوی، پرچم عزت و افتخار نیز به اهتزاز درخواهد آمد.

صفحه 06 ایران ، شماره سریال 17210 ، تاریخ انتشار 871205
/ 0 نظر / 3 بازدید