ضرورت ایجابی سازی ادبیات پلیس و مردم

هفته نیروی انتظامی به پایان رسید اما اندیشیدن در رابطه تعاملی مردم و پلیس باید همیشه مدام بازخوانی و به روز رسانی شود. ارتقای ادبیات به حسن تعامل می انحامد لذا باید به ظرافت های گفت و گو بیشتر توجه کرد. مثلا،امروزه باید دانست که؛ «باید» در عرصه تعاملات اجتماعی جواب نمی دهد. جامعه «بایدها»ی خود را صرفا در چارچوب قانون می پذیرد. آن هم قانونی که «باید»های آنها را در نظر آورده باشد و الا قانون هم به خیابانی مانند خواهد شد که کارشناسی نشده و بی توجه به موقعیت ورود ممنوع شده باشد و یا به حاشیه خیابانی که بی جهت و بدون این که در ترافیک شهری نقش داشته باشد به تابلوی پارک ممنوع مزین! شده باشد! خوب می بینیم که در برابر ماجرایی از این دست مردم چه می کنند، در برابر قانون هم همان واکنش را برخواهند گزید. دقیقا مطابق کنشی که کنشمندان برگزیده اند.

پلیس هم به عنوان نظم بان جامعه و مامور قانون هم لاجرم باید راههای تعامل با جامعه را در پیش گیرد و در این فرایند، اولین قدم بازپیرایی ادبیات گفتاری با مردم است. وقتی می شود با ادبیاتی نجیب، بر نجابت مردم انگشت گذاشت و از آن ابزاری برای خودکنترلی افرد و جامعه ساخت، شکستن این جام بلور عقلانی نیست که بماند، بسیار هم هزینه بر است بی کمترین فایده عایدی. می شود مثلا به جای به کار بردن «کاهش میزان تخلف» از عبارت زیباتر «افزایش قانونمندی» شهروندان استفاده کرد. یا به جای عبارت «با متخلفین به شدت برخورد می شود» از عبارت جایگزین «با مرتکبین برابر قانون رفتار خواهد شد». به جای «اعلان میزان کاهش جرایم» از «افزایش توجه مردم به قانون و مقررات شهروندی» استفاده کنیم. به هر روی برای کاهش جرم و بزه و تبدیل آحاد مردم به «شهروند» لزوما باید با زبان شهروندی با آنها سخن گفت. زبانی که حریم آنها را پاس بدارد و کرامت انسانی شان را به یاد بیاورد.

روشن است که تغییر گفتمان پلیس با جامعه، تغییر گفتمان جامعه با پلیس را در پی خواهد داشت و این تغییر گفتمان به تغییر در تعامل هم تبدیل خواهد شد. شایسته آن که پلیس با بازخوانی و پیرایش ادبیات خود با حفظ اقتدار قانون و مامور قانون احترام افراد را برانگیزد. و از فاصله موجود مردم و پلیس بکاهد. ختم کلام این که برخورد سلبی را تجربه کرده ایم و دیدیم ثمرش را. در بستری تازه رفتار ایجابی را به محک تجربه بگذاریم و ثمره و میوه اش را بچینیم. به یاد داشته باشیم که این نکات هرچند کوچک اما کلیدی است. در مواجهه با کلید هم  به کوچکی آن نباید نگریست بلکه به درهای بزرگی که با آن باز می شود چشم باید دوخت که به فردا های بهتر باز می شود. فردایی امن و آرام که آرزوی توامان پلیس و مردم است...

ب / شماره 3463/ شنبه 22مهر 1396/ صفحه اول و 3/

/ 0 نظر / 93 بازدید