کاش دنبال یک لقمه نان حلال بودی!

اربعین را پشت سر گذاشتیم ، روزی که امتداد عاشو را را نهادینه می کند. روزی که باید با قرائت عاشورا آن را خواند. عاشورایی که عرصه شکوفا شدن راز ها بود و عیان شدن اسرار و از آن جمله است سخن حضرت سید الشده(ع) به حضرت علی اکبر(ع) که وقتی سیاهه لشکر یزید را دید از پدر پرسید که ؛ مگر این ها ما را نمی شناسند؟ مگر نمی دانند که کیستیم؟ جواب امام اما ما را با رازی در همه زمان ها آشنا می کند که؛ چرا، می شناسند اما شکم ها شان از حرام پر شده است... بله، شکم انباشته از حرام کجا تواند با امام حل و حرم همراه شود. نکته ای که باید توجه داشت این است که فقط حرام خواران سال 61 هجری نبودند که بر امام تیغ گشودند، حرام خواران همه اعصار در برابر امام قرار دارند. بدانند یا ندانند. به نام چه خوانده شوند و به کدام قبیله احساس، دخیل بسته باشند.مهم این است که همه حرام خوران در برابر امام هستند. حالا که سخن به این جا رسید اجازه بدهید یک انشای دانش آموزی با هم بخوانیم در باره " پول حلال" که چند روز پیش در تلگرام خواندم؛
... نان حلال خیلی خیلی خوب است. من نان حلال را خیلی دوست دارم. ما باید همیشه دنبال نان حلال باشیم، مثل آقا تقی. آقاتقی یک ماست‌بندی دارد.او همیشه پولِ آبِ مغازه را سر وقت می‌دهد تا آبی که در شیرها می‌ریزد، حلال باشد. آقا تقی می‌گوید: آدم باید یک لقمه نان حلال به زن و بچه‌اش بدهد تا فردا که سرش را گذاشت روی زمین و عمرش تمام شد، پشت سرش بد و بیراه نباشد .
دایی من هم کارمند یک شرکت است. او می‌گوید: تا مطمئن نشوم که ارباب رجوع از ته دل راضی شده، از او رشوه نمی‌گیرم. آدم باید دنبال نان حلال باشد. دایی‌ام می‌گوید: من ارباب رجوع را مجبور می‌کنم قسم بخورد که راضی است و بعد رشوه می‌گیرم! داییم می‌گوید : تا پول آدم حلال نباشد، برکت نمی‌کند.
ولی پدرم یک کارگر است و من فکر می‌کنم پولش حرام است؛ چون هیچ‌وقت برکت ندارد و همیشه وسط برج کم می‌آورد. تازه یارانه‌ها را خرج می‌کند و پول آب و برق و گاز را نداریم که بدهیم. ماه قبل، برق ما را قطع کردند، چون پولش را نداده بودیم دیشب میخواستم به پدرم بگویم: کاش دنبال یک لقمه نان حلال بودی!!!!
این تلخ نوشته را طنز نخوانید لطفا، واقعیتی است عریان که واقعیت های جامعه را نشان می دهد. حرام می خوریم و تیغ در قلب امام فرو می کنیم و با انجام ظاهری عبادات نه از امام که از خدای امام هم طلبکار می شویم. راستی به کجا می رویم برخی از ماهایی که داعیه فتح آسمان ها داریم اما حرام خوری ما را از زمین هم فروتر خواهد برد؟!

 ب / شماره 3486 /  شنبه  20 آبان 1396/ صفحه اول و 3/

/ 0 نظر / 112 بازدید