غدیر، فصل تبسم های یوسفانه بر اهل عشق فرخنده باد

 

... و غدیر... تنها یک کلمه نیست، یک برکه نیست، یک دشت نیست، غدیر، یک آیه است، یک نشانه که به شأنی رسیده است تا بزرگ ترین عید را در خویش تجربه کند. زیباترین راز را بشکفد و کام خلقی را با شراب طهورای خالق شیرین کند.

...غدیر ... تنها یک کلمه نیست، کلام است، کلام حق است که پس از «بلغ ما انزل الیک من ربک» نبوت را به امامت استمرار می بخشد و زمان و زمین را بر مدار امامت به حرکت درمی آورد، تا به هر زمان، انسان جشن بندگی بگیرد و در شکوه عبودیت، انی اعلم ما لاتعلمون را سرمه چشم ملائک کند...

... غدیر... تنها یک کلمه نیست، یک حقیقت تام است و یک حق تمام. یک کلاس درس است که زندگی ها را می سازد، انسان ها را می سازد و لب ها را یوسفانه چنان می شکفد، که قهر و کین، مثل شرک و کفر، چونان هیمه ای شکسته در رهگذار باد پریشان شود. چنان به خنده شکوفا شود که مهربانی روزی کل خلایق شود.

...غدیر... تنها یک کلمه نیست، یک عید پرشکوه است برای شکوفایی ولایت در جان عبودیت. برای جاری شدن چشمه از چشمه های به بصیرت رسیده برای تشکیل صف در صف عاشقان که بنیان مرصوص می شوند در راه خدا... غدیر... تنها یک کلمه نیست، کلیدی است که دروازه های بهشت را به روی انسان باز می کند و انسان را ساخته و پرداخته، به اوج ایمان رسیده عشق را به کمال آموخته به حضور حضرت خداوند می برد. هم در این دنیا که محضر خداست و هم در آن دنیا که خداوند انسان را بر صراط راضیةً مرضیه به حضور می خواند...

...غدیر ... تنها یک کلمه نیست یک جهان معناست در یک جهان جان، یک جهان جان است در یک دنیا معنا، یک حقیقت همیشه ماندگار است غدیر ...

خراسان - مورخ یکشنبه 1393/07/20 شماره انتشار 18807/صفحه اول و 2/عکس نوشت

/ 0 نظر / 87 بازدید