در این جنگ بازار خیابان، آرامشم آرزوست!

می گفت: چند روز است که آواره این کوچه و آن خیابانم. خسته شدم از این ترافیک . خسته شدم از این شلوغی . خسته شدم از این جنگ اعصابی که در خیابان ها در افزایش است ، از این نیازی که هست و پارکینگ که نیست. خسته شدم از اینکه قبل از حرکت ، سوهان نبود جای پارک، با آج های بلند بر روانم می نشیند، از اینکه باید وارد میدان جنگ اعلام نشده اعصاب شوم. خسته شدم اما چاره ای هم ندارم. فردا مدرسه ها باز می شود و باید لوازم مدرسه اش آماده باشد. دانشگاه ها باز می شود و باید آنچه مورد احتیاج یک دانشجو است را فراهم کنم. باور کنید شیرینی به مدرسه و دانشگاه فرستادن بچه ها تلخ می شود در کام آدم در این میدان نبرد اعصاب و روان. در این رزمگاه بوغ و ترمز و دنده و ترافیک. می گفت هزینه کار هرچه باشد باز چون نتیجه کار شیرین است ، سخت نیست که حتی در کام شیرین حس می کند آدم ، اما امان از این حواشی آدم آزار و به قول قدیمی ها، اعصاب خرد کن . یعنی فرسوده می کند آدم را در خیابان. کاش می شد به جای این خیابان گردی آزار دهنده، می شد در یک فضای آرام همه چیز مورد نیاز را تهیه کرد و با فراق بال و خاطر آسوده و دل شاد به استقبال سال تحصیلی جدید رفت . دیگری هم با همین فضا آرزو می کرد بتواند به دور از این خیابان گردی سخت تر از کوه نوردی و کویر گردی، بتواند مایحتاج خانه را خانه را فراهم کند و مجبور نباشد زمان بعد از ظهر که وقت استراحت او بعد از یک روز کار سخت است را از این خیابان به آن خیابان بدود و تازه خیلی وقت ها نتیجه هم نگیرد. او آرزو می کرد در شهر فضاهایی فراهم شود که بدون مشکلات سفرهای درون شهری، کالا ها را تهیه و خرید خوبی داشته باشد. این حرف ها را از خیلی های دیگر به عبارت های مختلف شنیده ام و « درد مشترک» اغلب مردمان هم یکی است و حرف شان نیزهم که؛ امان از ترافیک، فغان از خیابان! این درد مشترک اما درمان واحد هم دارد؛ طراحی فروشگاه های همه جانبه که با احصا نیاز های مردم، همه چیز را در یک مکان فراهم کنند تا شهروندان دیگر آواره کوچه و خیابان نباشند بلکه با تهیه مایحتاج خود از یک مکان هم زمان خود را مدیریت کنندو هم اعصاب خود را از هجوم آلاینده های آرامش سوز مصون بدارند. در این زمینه هم خبر های خوبی می شنویم که نخبگان بازار و توانمندان اقتصادی، به حل این مسئله و رفع این مشکل برخاسته اند. فروشگاه های بزرگ و چندین و چند بعدی فراهم کرده اند که آرامش امروز و سلامت فردا را تضمین می کند. فقط باید با ارتقای مهارت خرید ، برای توسعه این اماکن ، تلاش کنیم تا همه در فضایی امن و آرام به آنچه می خواهیم برسیم...

 خراسان / شماره : 19631 / دوشنبه ۲۰ شهریور-۱۳۹۶/ صفحه7/ نگاه نو

http://khorasannews.com/?nid=19631&pid=7&type=0
/ 0 نظر / 109 بازدید