بسیج به مثابه یک نهاد جامعه ساز

 
بسیج، یک سازمان، یک جایگاه و حتی یک نهاد معمولی نیست، بلکه بسیج را باید در قالب نهادی جامعه ساز نگاه کرد که گستره شمولش همه شئون زندگی فردی و اجتماعی را دربرمی گیرد. به دیگر عبارت در مطالعه «بسیج» می توان دریافت که این «مدرسه» مظهر آموزه های جامعه ساز قرآن کریم نیز هست. چندی پیش که درباره جامعه سازی دینی در سیره نبوی تورق می کردم به مقاله ای از «علی محمدی آشنایی» در شماره ۱۰ مجله اندیشه تقریب برخوردم که به فهرست مولفه های جامعه سازی این پرداخته بود، مولفه هایی که با خوانش هدف و کارکرد بسیج می شود بین آن، رابطه ای دقیق یافت وی دراین پژوهش به فهرستی روشن از ویژگی های جامعه موردنظر رسیده است؛

1-اصل اقامه عدالت توسط همه مردم در زندگی فردی و اجتماعی؛

2- اصل وحدت، حل و فصل اختلافات و مهرورزی؛

3-اصل تعاون و همکاری در کارهای خیر و عدم تعاون در گناه و تجاوز؛

4- اصل احسان و نیکوکاری و انفاق و مبارزه با فقر و بسط درستکاری و صداقت در داد و ستدها؛

5- اصل مسئولیت نظارت همگانی یا امر به معروف و نهی از منکر؛

6-اصل مبارزه با هرگونه فساد اخلاقی، مالی، اداری و سیاسی؛

7- اصل ساماندهی و به سامان کردن امور.»

ویژگی هایی که در «مدرسه بسیج» حرف به حرف آن «باید» به عمل در بیاید فراتر از باور به عدل «اقامه عدل» را بسیج به عنوان راهبرد خویش همواره مدنظر داشته است و هرکس را به همان میزان می توان بسیجی دانست که «باور به عدل» را به «اقامه عدل» ارتقا داده باشد و برای این هم با همه وجود به میدان آمده باشد. بسیجی همچنین «یدا...مع الجماعه» را باور دارد و نیایشش هم «دعای وحدت» است و اصل وحدت را به عنوان یک تکلیف دینی مورد توجه قرار می دهد، تعاون و همکاری را تا مرحله ایثار و تقدم دیگران بر خویشتن پیش می برد، احسان و نیکوکاری را باور دارد و دستانش را توانی مومنانه برای گره گشایی از مشکلات مردم است تا جایی که همه به این باور رسیده ایم که «نمی شود» و «نمی توانیم» در ساحت تفکر بسیجی وجود ندارد و واژه نامه رفتاری بسیجی پر از واژه های مثبت است، «می شود و می توانیم» که امام بزرگوار انقلاب فرمود را می شود ناظر به توان بسیج ملی دانست. امر به معروف و نهی از منکر نیز به بهترین وجه در رفتار و کردار بسیجی نمود می یابد و هر کس باز به اندازه ای بسیجی است که در عمل به این فریضه الهی قدم بردارد. فسادستیزی در همه عرصه ها از جمله اخلاق، اقتصاد، بوروکراسی، سیاست و ... نیز از جمله شاخص ترین مولفه های فکری مدرسه بسیج است و در عرصه فردی و اجتماعی نیز ما شاهد این فسادستیزی عالمانه بوده ایم. سامان پذیری و سامان دهی، نظم پذیری و تولید نظم اجتماعی و سامانمندسازی امور نیز از دیگر شاخصه هایی است که بر خلاف پندار برخی ها- در تفکر بسیجی وجود دارد و وصیت مولاعلی(ع) که «اوصیکمابتقوی الله و نظم امرکم» از بسیجی ها، جمع های قاعده مند با رفتار سامان یافته ساخته است. چنان که در دفاع مقدس نیز از جنگاورهای غیرمنظم، گردان ها، تیپ ها و لشکرهای منظم ساخت و پنجه در پنجه ارتش شد که مستظهر به تجهیزات، فناوری ها و تاکتیک ها و اطلاعات شرق و غرب بود و سرانجام نیز به پیروزی رسید. در دیگر عرصه ها نیز حضور تفکر بسیجی همواره گره گشا و پیروزی آفرین است...

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1392/09/04 شماره انتشار 18559 /صفحه اول و۲/اخبار

/ 0 نظر / 93 بازدید